Értesítések

Magyarszék Község Nonprofit Kft. konyhájának étlapja (felnőtt étkeztetés) - 2023. október

Intézmények: 
Faliújság: 
Súly: 
0

Magyarszék Község Nonprofit Kft. konyhájának étlapja (felnőtt étkeztetés) - 2023. szeptember

Intézmények: 
Faliújság: 
Súly: 
0

Hőségriasztás - 2023. augusztus 25-28.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országos Tisztifőorvos 2023. augusztus 25-én (péntek) 0:00 órától 2023. augusztus 28-án (hétfő) 24:00 óráig az ország egész területére III. fokú hőségriasztást rendelt el.

A hőségriasztás ideje alatti magatartásról és intézkedésekről a mellékelt, 2023. augusztus 25-én kelt, BA-02/JH/00062-10/2023. sz. ügyiratban, illetve az alábbi tájékoztatóban találhatnak hasznos információkat:

 

Faliújság: 
Súly: 
0

Ebösszeírás - 2023.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kötelező ebösszeírás ideje Magyarszék településen 2023. július 24-től 2023. szeptember 17-ig tart. A kötelező ebösszeírás önbevallással történik, amely elektronikus úton is teljesíthető az E-Önkormányzat portálon található megfelelő űrlap (Ebösszeíró adatlap) kitöltésével és benyújtásával. Mellékeljük a papír alapon elérhető és benyújtható adatlapot, amelyen tájékozódhatnak a szükséges adatok köréről.

Az összeírási kötelezettség teljesítésének módjáról, elmulasztásának jogkövetkezményeiről és egyéb tudnivalókról a mellékelt hirdetményben tájékozódhatnak.

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Súly: 
0

Mobil átjátszó torony létesítése (nem 5G) - lakossági fórum

 

Ezúton tájékoztatjuk az érintett magyarszéki külterületi lakosságot, hogy 2023. július 25-én, kedden 17.00 órakor lakossági fórumot tartunk Magyarszék Faluház épületében, melynek témája: 42 méter magas mobil átjátszó torony létesítésének biztosítása Magyarszék külterületén (080/6 hrsz.). Az átjátszó torony a szolgáltató tájékoztatása szerint NEM 5G adatátviteli technológiát fog használni, célja, hogy a környező települések: Mánfa, Komló, Sikonda, Magyarszék érintett területeinek mobiltelefonos ellátásbiztonságát növelje.

Tisztelettel várjuk a magyarszéki külterületi érintettet lakosságot!

Kihirdetve: 2023. július 11.

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Súly: 
0

66. sz. főút burkolatmegerősítése - HÉSZ módosítások, partneri egyeztetés, lakossági fórum

 

Magyarszék Községi Önkormányzat megrendelésére az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. elkészítette a "66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése a Pécs - Sásd szakaszra" tárgyú fejlesztés "Magyarszék község településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosítása egyszerűsített eljárásban" című partnerségi véleményezési dokumentációját és annak mellékleteit, amelyek a linkekre kattintva megtekinthetők.

Fentiekkel kapcsolatban a partnerek észrevételeiket elektronikusan vagy postai úton 2023. július 24-ig, valamint személyesen 2023. július 19-én, szerdán 8.00-8.30 óráig közölhetik Magyarszéken, a Faluházban tartandó lakossági tájákoztató fórumon. A hirdetmény megtekinthető ezen a linken.

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Súly: 
0

66. sz. főút burkolatmegerősítése - közlemény a környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

 

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal 2023. május 23-án közzétett közleménye szerint a "66. sz. főút Pécs-Sásd szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítés létesítésének és üzemeltetésének környezeti hatásvizsgálati eljárása" tárgyú ügyben megindult a környezetvédelmi hatósági eljárás.

A közleményt Magyarszék Községi Önkormányzat 2023. május 24-én közzétette Magyarszék Faluház (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.) hirdetőtábláján és külső falán, valamint megtekinthető ezen a linken.

Közzétesszük továbbá a közleményben található tervezési munkaanyag egyszerűbben elérhető letöltési linkjét.

A tárgyban közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatást tart a Baranya Vármegyei Kormányhivatal. Ennek részleteiről, a lakossági hozzászólások módjáról és határidejéről a közlemény 4. oldalán tájékozódhatnak.

Kiegészítés - 2023. június 9.
Közlemény a kérelmi dokumentáció kiegészítéséről.

Kiegészítés - 2023. június 16.
Közlemény a kérelmi dokumentáció kiegészítéséről.

Kiegészítés - 2023. július 14.
Környezetvédelmi engedély kiadása a tárgyi ügyben.

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Súly: 
0

66. sz. főút elkerülő szakasz - közlemény a környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

 

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal 2023. április 20-án közzétett közleménye szerint a "66. sz. főút Magyarszék, Oroszló, Sásd elkerülő szakasz létesítésének és üzemeltetésének előzetes vizsgálati eljárása" tárgyú ügyben megindult a környezetvédelmi hatósági eljárás.

A közleményt Magyarszék Községi Önkormányzat 2023. április 21-én közzétette Magyarszék Faluház (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.) hirdetőtábláján és külső falán, a faluközponti telefonfülke melletti hirdetőtáblán, a Bányász emlékmű melletti hirdetőtáblán, valamint megtekinthető ezen a linken.

Kiegészítés - 2023. április 24.
A Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé benyújtott megkeresésre kapott válasz alapján közzétesszük a 2023. április 20-i közleményben található tervezési munkaanyag egyszerűbben elérhető letöltési linkjét.

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Súly: 
0

Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése - 2017-2023.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság tájékoztatója

Rövid összefoglalás a projektről

Kedvezményezett neve: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Projekt címe: Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése
Támogatás összege: 2,58 Mrd Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítási időszak: 2017. május 1. - 2023. március 31.
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.2-16-2016-00001

A projekt célja:
A résztvevők foglalkoztatási, illetve munkaerőpiaci integráló programokba segítése, azokban történő stabil benntartása és az eredményes befejezés elősegítése.

A projekt tevékenysége:
Az EFOP 1.3.2-16-2016-00001 azonosítószámú, Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése című projekt célja a munkaerőpiacról tartósan kiszorult hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci, képzési vagy segítő programba való belépésének támogatása mentorálás segítségével. A projekt eredményeként képessé válnak a halmozottan hátrányos helyzetű emberek (kiemelten a roma célcsoport tagjai) a nyílt munkaerőpiacra átvezető, aktív munkaerőpiaci, képzési vagy segítő programokba történő belépésre az egyénre szabott tanácsadás és támogatás segítségével.
A projekt fő tevékenysége a mentorálási folyamat, melynek célja, hogy a mentoráltak későbbi foglalkoztatási esélyeit növelje, körükben a szegénység mértékét és elterjedtségét csökkentse, illetve oldja a lelki egészségért működő ellátórendszerek elérési nehézségeiből adódó hiányokat. A specifikus cél keretében folytatott célzott, komplex programok eredményeképp javul a résztvevők foglalkoztathatósági szintje.
A specifikus cél keretében folytatott célzott, komplex programok eredményeképpen javul a résztvevők mentális, pszicho-szociális állapota, bővül a munkaerőpiaci lehetőségekről való tudásuk és ezáltal foglalkoztathatósági szintjük.
A projekt 2022 év végéig több mint 66.000 hátrányos helyzetű, kedvezőtlen adottságú területen élő, aktív korú, a munka világából kiszorult személyt ért el, közülük 10.500 főt mentorálási folyamatban részesített annak érdekében, hogy a tanulás világából több éve kiszorult személyek felkészültebben térhessenek vissza akár az iskolapadba, akár az elsődleges munkaerőpiacra. A célcsoport tagjaival közel 100 fő mentor foglalkozik, akiknek a munkáját 10 mentorkoordinátor támogatja.
2200 hátrányos helyzetű személynek a projekt iskolapadba visszatérést megkönnyítő tanulástechnikai tréninget is szervezett. A tréning nagyban segíti a résztvevőket abban, hogy ne essenek ki a választott képzésből még a tanfolyam elején.
A tanulástechnikai tréninget követően eddig legtöbben a következő képzésekbe kerültek: Személy- és vagyonőr, szociális gondozó és ápoló, intézményi takarító, virágkötő, bio- és kisnövény termesztő, targoncavezető, családellátó, kézápoló és műkörömépítő, száraztészta készítő, gyártósori összeszerelő, park gondozó, kiskerti növénytermesztő, óvodai dajka, bolti eladó. A munkaerőpiaci képzések után mentoráltjaink a leggyakrabban a következő szektorokban helyezkedtek el: építőipar, magánvállalkozás, élelmiszeripar, zöldség és gyümölcs feldolgozó üzem, szociális ágazat. A visszajelzések alapján a tanulástechnikai tréning csökkentette a munkaerőpiaci programból történő lemorzsolódás esélyét, javította a résztvevők kommunikációs képességeit.
A projekt 2022 év végéig több mint 196 tájékoztató workshopot tartott országszerte, ezen események többnyire info-workshopok, melyre meghívást kapott többek között az Aktívan a tudásért program annak érdekében, hogy a Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése program mellett a célcsoport számára bemutatkozzon, valamint a megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályának munkatársai, akik az induló és zajló munkaerőpiaci programok ismertetésével segítik a célcsoport foglalkoztatásba vonását. Ezen kívül motivációs, bűnmegelőzési, illetve a stigmatizációról, előítéletről szóló workshopok is lezajlottak országszerte. A workshopokon mindig nagy érdeklődés övezte a különböző képzési lehetőségek ismertetését.

Forrás: https://tef.gov.hu

Faliújság: 
Súly: 
0

Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységének hatékonyabbá tétele - 2022.

 

Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása

2021. évben a Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (NEA) helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022. évi kiírására, "Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységének hatékonyabbá tétele" címmel, NEAG-KP-1-2022/2-000332 azonosítóval támogatási igényt nyújtott be, 350.000 Ft igényelt összegben. A kérelmet 2022. január 20-i döntési dátummal elfogadták, a kiutalt összeget az alábbi célok szerinti felhasználásra kapta az egyesület:

A település közbiztonságának fenntartása érdekében szükség van az egyesület tulajdonában álló polgárőr gépjármű szervizelési költségeinek biztosítására. Szintén az egyesület működtetésében áll a térfigyelő kamerarendszer, amely üzembiztonságának fenntartása érdekében a karbantartásokhoz, elsősorban a folyamatos működést biztosító kiegészítő eszközök beszerzése szükséges. Az adminisztrációs költségek fedezése is segíti egyesületünk napi működését.

Ennek megfelelően:

  • ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei tételre jármű szervizdíj, térfigyelő kamerarendszer karbantartási
    költsége;
  • adminisztráció költségei tételre irodaszerek, papír, nyomtató patron;
  • tárgyi eszköz beszerzés tételre elhasználódott térfigyelő kamerarendszer elemeinek cseréje

beszerzésekre, azok részbeni vagy teljes fedezésére nyílik lehetősége az egyesületnek.

Köszönjük a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását!

 

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXIV.

 

Templomunk és környezetének fejlesztése Magyarszéken

2022. május 4.
Magyarszék Községi Önkormányzat támogatási kérelmét elfogadták, a Magyar Államkincstár megküldte a Támogatói okiratot. Megkezdődhet a projekt megvalósítása, az új berendezés és a kőkereszt beszerzése.

A projekt összköltsége: 3.657.499 Ft
A támogatás összege: 3.108.873 Ft
Önerő: 548.626 Ft

2021. december 15.
2021. évben pályázatot nyújtottunk be (LEADER VP6-19.2.1.-61-7/1-21) "Templomtorony óraszerkezetének, külső óralapjainak és mutatóinak rehabilitációja, valamint emlék-kőkereszt megújítása Magyarszéken" címmel, amelyet március hónapban elbíráltak és támogatásra jelöltek. A fejlesztés várhatóan 2022-2023. években megvalósul, melynek céljai: a templom északi oldalán található, több mint 100 éves, leomlott emlék-kőkereszt megújítása egy új gránitkereszt állításával, és a szintén több mint 100 éves, a templomtornyon kívülről látható óralapok és mutatók, valamint óraszerkezet megújítása és működőképessé tétele.

Köszönjük a pályázati lehetőséget az Európai Uniónak és Magyarország Kormányának, valamint a segítséget Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek és a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületnek!

A jelenlegi állapotot bemutató fotók:

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXV.

 

Közlekedés- és közbiztonság fejlesztése Magyarszéken

2022. május 4.
A Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmét elfogadták, a Magyar Államkincstár megküldte a Támogatói okiratot. Megkezdődhet a projekt megvalósítása és az új eszközök beszerzése.

A projekt összköltsége: 3.124.600 Ft
A támogatás összege: 2.968.370 Ft
Önerő: 156.230 Ft

2021. november 26.
2021. évben pályázatot nyújtottunk be (LEADER VP6-19.2.1.-61-4/1-21) "Polgárőrség eszközfejlesztése, gyalogosátkelők biztonságossá tétele, térségi járőrautók technikai színvonalának növelése" címmel, amellyel a Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint együttműködésben a környező települések polgárőr egyesületeinek tevékenységét kívánjuk támogatni. A kérelmet 2022. év március hónapban elbírálták és támogatásra jelölték. A fejlesztés várhatóan 2022-2023. években megvalósul, melynek céljai: a közbiztonság erősítése a meglévő belterületi térfigyelő kamerarendszer hálózat kiterjesztésével a külterületi utakra, a biztonságos gyalogos közlekedés elősegítése az átkelőknél további napelemes ledes sárga villogó lámpák elhelyezésével (a faluközpontban és a kishertelendi településrészen), valamint együttműködés keretében a Magyarszéki Mikrotérségben működő polgárőr egyesületek járőrautóinak menetrögzítő kamerával történő felszerelése, a járőrözés egységes műszaki színvonalának emelése és területi lefedettségének biztosítása érdekében.

Köszönjük a pályázati lehetőséget az Európai Uniónak és Magyarország Kormányának, valamint a segítséget Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek és a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületnek!

A jelenlegi állapotot bemutató fotók:

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXXI.

 

A közösségszervezés és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Magyarszéken

2022. április 12.
A Miniszterelnökség közzétette a nyertes pályázók listáját. Magyarszék Községi Önkormányzat támogatási kérelmét elfogadták, megkezdődhet a program megvalósítása és az új eszközök beszerzése.

A projekt összköltsége: 5.525.550 Ft

2022. február 5.
2022. évben pályázatot nyújtottunk be (MFP-KEB/2022) "Közösségszervező bértámogatása és a Faluház nagyterem komplett hangosításhoz szükséges eszközbeszerzés megvalósítása Magyarszéken" címmel a Magyar Falu Program kiírására. A projekt keretében a Magyarszéki Faluház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, az önkormányzat és a helyi civil szervezetek programjainak, kulturális és szabadidős tevékenységeinek szervezési és támogatási feladatainak ellátásához - a vonatkozó Kormányrendelet alapján kötelezően foglalkoztatott - közösségszervező éves foglalkoztatási költségeihez, valamint a Faluház nagytermének fixen telepítendő komplett hangosítási rendszerének kialakításához kértünk támogatást. A pályázat elbírálása folyamatban van, várjuk az eredményt.

Köszönjük a pályázati lehetőséget Magyarország Kormányának, valamint a segítséget Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek!

Néhány fotó az elmúlt évek közösségszervezői munkájáról és a Faluházban rendezett eseményeiről:

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXXII.

 

Falugondnoki busz beszerzése Magyarszéken

2022. április 12.
A Miniszterelnökség közzétette a nyertes pályázók listáját. Magyarszék Községi Önkormányzat támogatási kérelmét elfogadták, megkezdődhet az új jármű beszerzése.

A projekt összköltsége: 15.000.000 Ft

2022. február 5.
2022. évben pályázatot nyújtottunk be (MFP-TFB/2022) "Magyarszéki Tanyagondnoki Szolgálat ellátásához új busz beszerzése" címmel a Magyar Falu Program kiírására. A projekt keretében a Magyarszék Községi Önkormányzat tulajdonában álló két darab, idős és elhasználódott 16, illetve 17 személyes kisbusz közül az egyik cseréjére nyílna lehetőség, egy új, 17 személyes kisbusz beszerzésével. A meglévő két gépjárművel naponta 60-70 gyermeket szállítunk óvodába, iskolába, a zavartalan és problémamentes szállításukat szeretnénk biztosítani. A község külterületein, zártkerti ingatlanokban többen élnek életvitelszerűen, a nyugdíjasaink száma meghaladja a 200 főt, valamint 14-15 nagycsaládos is él a településen. A falugondnoki szolgálat feladatai közül a buszokkal szűrővizsgálatokra, oltásokra és egyéb orvosi szakrendelésekre való szállításukban, illetve szociális étkezések kiszállításakor vagy bevásárlásnál nyújtunk segítséget. A támogatási kérelem elbírálása folyamatban van, reméljük eredményes lesz a pályázatunk.

Köszönjük a pályázati lehetőséget Magyarország Kormányának, valamint a segítséget Nagy Csaba országgyűlési képviselőnknek!

Várhatóan ezt a típust tudjuk megvásárolni nyertes pályázat esetén:

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXXIII.

 

Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Magyarszéken

2022. évben fontos, a település infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos nagypályázatot nyújtottunk be (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00050) "Csapadékvíz hálózat fejlesztése Magyarszéken" címmel az "Élhető települések" című felhívásra. A fejlesztés szükségességét a lakóépületek állékonyságának veszélyeztetése indokolja, valamint a település mezőgazdasági tevékenységből élőinek munkalehetőségét veszélyezteti a magas talajvíz csapadékos időszak esetén. A településre érkező csapadék árvízszerű elöntéseket okoz, a Baranya-csatorna áradással veszélyeztet. A meredek hegyoldalakon összegyülekezett csapadékvíz Baranya-csatornába jutását ellenőrzött formában, károkozás nélkül kell biztosítani. A projekt keretein belül Magyarszék teljes területén (kül- és belterületeken) rendezésre kerülhet a csapadékvíz elvezetése: a felmért helyszíneken a burkolt és nyitott gyűjtőárkok rendezésével, a levezető árkok vízszállító képességének növelésével, útburkolatok kialakításával vápás hosszirányú víznyelőrendszer építésével, hordalékfogó műtárgyak és folyókák létesítésével. Köszönjük a pályázati lehetőséget Magyarország Kormányának és az Európai Uniónak, valamint a segítséget a Baranya Megyei Önkormányzatnak és Nagy Csaba országgyűlési képviselőnknek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Temetői hulladékok kezelése - 2022.

 

2022. évtől törvényi változások miatt az alábbiak szerint módosulnak a magyarszéki temetők hulladékkezelésével kapcsolatos rendelkezések (temetői vegyes hulladékok és építési törmelékek):

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXX.

 

Gasztroturisztikai- és szálláshely fejlesztés Magyarszéken I.

2019. évben pályázati forrásból (LEADER VP6-19.2.1.-61-2-17) "Szálláshely szabadtéri látvány-berendezésekkel és eszközökkel történő bővítése a gasztroturizmus helyi hagyományainak bemutatására a vendégek (gyerekek és felnőttek) részére" címmel megvalósult a magyarszéki Közösségi Ifjúsági Szállás (Széki Szalma Vendégház) kültéri gasztronómiai élmények biztosítását támogató fejlesztése. A pályázat célja a gasztronómiai élményekre épülő vakáció feltételeinek biztosítása a szálláshelyen. Ehhez egy szabadidőtér, Pajta-gasztroház kialakítása szükséges, ahol megismerhetik a vendégek a helyi ételeket, italokat, mint egy élő múzeumban, régies tárgyak használata közben. A gasztroesteken résztvevők mint egy főző- és sütőtanfolyamon vehetnek részt és ismerhetik meg a helyi és térségi termelők által készített gasztro- és öko termékeket. A másik fontos cél az innovatív technológiák megismertetése az érdeklődőkkel, mely célt elektromos kerékpárok beszerzésével biztosítjuk, amiket a vendégek a térség megismeréséhez használhatnak. A beszerzett eszközök, berendezések: kültéri tégla kemence, mobil party kemence, kerti asztal-szék garnitúrák, Salgó tűzhely, bogrács és üstház, ital melegen tartók, kávétermosz, filagória, elektromos kerékpárok. A szálláshelyet a Magyarszékért Egyesület működteti, Magyarszék Községi Önkormányzat támogatásával. Köszönjük a pályázati lehetőséget az Európai Uniónak és Magyarország Kormányának, valamint a segítséget Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek és a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületnek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXIX.

 

A Patakvölgye Pihenőpark fejlesztése Magyarszéken

2016-2019. években a Patakvölgye Pihenőpark komplex fejlesztésére került sor. Elkészült a fedett lovarda, a szabadtéri színpad - zárt kiállítótér és a füves focipálya közötti területen 300 m2-es ponyvás sátorral, majd kibővítve 480 m2-re. Magyarszék Községi Önkormányzat, a Magyarszékért Egyesület és a Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület Lovas és Petanque Szakosztályai szerveznek programokat a lovardában, pl. Lasszó Európa Bajnokság, lovasnapok és versenyek, állat-asszisztált kisállat- és lovasterápiás gyermekprogramok, petanque versenyek és felkészülések, sportnapok. A parkban a mini tó körüli területen elkészült a 11 darab saját testsúlyos fitnesz-edző gépből álló kültéri fitneszpark, valamint pályázati forrásból (BMSK-I-120/0007/2018), a Nemzeti Sportközpontok Főigazgatósága és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében további 9 darab fix, műanyag borítású alapon elhelyezkedő, erőnléti edzésekre alkalmas eszközzel felszerelt sportpark. Az eszközöket rendszeresen használják óvodásaink és iskolásaink a tanrendbe illesztve és tanítási időn túl is, valamint felnőttek és idősek is egészségmegőrzésük érdekében. Az Egészségház és a mini tó közötti területen, 800 m2-en elkészült az aszfaltozott, 2 méter széles sávokkal és felfestésekkel, közlekedési táblákkal felszerelt KRESZ park. Elektromos és lábbal hajtott kisautók, motorok és egyéb járművek is beszerzésre kerültek, melyeket közösségi rendezvények alkalmával a gyerekek nagy örömmel használnak. A fitnesz- és sportpark, valamint a közlekedési park területén 8 db új napelemes lámpatestből álló világítási rendszert telepítettünk a meglévő hálózati világítótestek kiegészítésére, és elkészült egy 3,2x3,2 méteres kültéri sakk pálya is. A beruházások a sportpark kivételével saját erős finanszírozásból valósulhattak meg, mindezt köszönjük a Magyarszék Község Nonprofit Kft.-nek és a Magyarszékért Egyesületnek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXVIII.

 

Magyarszéki civil szervezetek pályázatai - Falusi Civil Alap

2022. évben három helyi civil szervezetünk (Magyarszékért Egyesület, Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület, Széki Tó Horgász Egyesület) nyújtott be támogatási kérelmet a Magyar Falu Program - Falusi Civil Alap kiírásaira, a szakmai programjuk megvalósításához szükséges költségek fedezéséhez és eszközbeszerzésekhez. A Magyarszékért Egyesület a pályázatában (FCA-KP-1-2022/4-000372) a 2022. évi nyárzáró Széki Szalma Feszt - Búcsú - Családi nap - Falunap rendezvénysorozatának költségeihez kért támogatást: fellépők tiszteletdíja, eszközök és műszaki berendezések bérlése, catering, segítők foglalkoztatása. A Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület eszközöket szerezne be a támogatásból (FCA-KP-1-2022/3-001791), a Lovas Szakosztály versenyrendezési és pályakarbantartási feladataihoz: központi időmérő egység, kijelző, fotocella, laptop, villanypásztor, kötőfék, pályakarbantartó kisgépek és kéziszerszámok, akadálypálya felszerelések. A Széki Tó Horgász Egyesület a benyújtott pályázata (FCA-KP-1-2022/3-000502) segítségével szerezne be mobil vízi eszközöket: vízibicikli, csónakok, SUP-ok (evezős paddle-board szörfök), melyekkel a Magyarszéki Mikrotérség és a környező területek vízi-turisztikai látványosságainak megtekintésére, a térség értékeinek szélesebb körű megismertetésére nyílhatna lehetőség, pl. Orfűi-tó, Sikondai-tó, Mecsekpölöskei-tó, Abaligeti-tó, Barátúri-tó. A pályázatok elbírálása folyamatban van, várjuk az eredményeket. 2020. év óta minden helyi civil szervezetünk nyújtott be támogatási kérelmet a Magyar Falu Program - Falusi Civil Alap kiírásaira, sajnos több érvényes pályázatunk is tartaléklistára került forráshiány miatt (mindeddig a Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázata nyert gépjárműbeszerzésre támogatást, többletforrás biztosítása után), így a projektek nem, vagy más tartalommal és forrásból kerültek megvalósításra. Köszönjük a pályázati lehetőségeket Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, valamint a támogatást Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXVII.

 

Magyarszéki civil szervezetek pályázatai - Nemzeti Együttműködési Alap

2021. évben is valamennyi helyi civil szervezetünk (Magyarszékért Egyesület, Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület, Széki Borrend Egyesület, Széki Tó Horgász Egyesület) támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap kiírásaira, a 2022. évi működési- és szakmai programjuk megvalósítási költségeinek részbeni vagy teljes fedezéséhez. A kiíráson a Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (NEAG-KP-1-2022/2-000332) és a Széki Borrend Egyesület (NEAG-KP-1-2022/1-000398) pályázatát támogatták, az elnyert összeget 2023. év tavaszáig tudják egyesületeink felhasználni, egyebek mellett irodaszerek és kis értékű eszközök beszerzésére, rezsiköltségre, könyvelői díjra, rendezvények szervezési- és dologi költségeire, marketing- és reklámköltségre, jármű- és műszaki eszközök szervizdíjára. Civil szervezeteink 2018. év óta többször nyertek működési- és szakmai program megvalósítási támogatásokat a Nemzeti Együttműködési Alaptól. Köszönjük a pályázati lehetőségeket a Miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek!

Néhány fotó egyesületeink elmúlt években szervezett eseményeiről:

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXVI.

 

Gasztroturisztikai- és szálláshely fejlesztés Magyarszéken II.

2021. évben pályázati forrásból (LEADER VP6-19.2.1.-61-2/1-19) "Szálláshely vonzerejének növelése eszközbeszerzésekkel, valamint a mikrotérség turisztikai és egyéb látványosságainak feltérképezése okos információs technológiák segítségével" címmel megvalósult a magyarszéki Közösségi Ifjúsági Szállás (Széki Szalma Vendégház) melletti épületben egy újabb családi szálláshely kialakítása. A fejlesztés célja minőségi szálláshely biztosítása az eszközállomány megújításával, amellyel növelhető a szálláshely komfortfokozata, valamint család- és gyermekbaráttá tehető a vendéglátás. A mikrotérség turisztikai látványosságainak feltérképezésével és ennek naprakész technikai elérésének biztosításával kínálatbővítést és vonzerő növelést tudunk megvalósítani. A beszerzett eszközök: gyermek és felnőtt bútorok és kiegészítők, konyhai bútorok, konyhai és gasztronómiai eszközök és gépek, kültéri gyermek játszó és egyéb eszközök (homokozó, mérleghinta, gyerekkerékpár, csúszda, hinta, trambulin, légvár), kültéri kis medence, infra szauna, kültéri bográcsozó és nyársaló készlet, kerti fa asztal és szék garnitúra, filagória, felnőtt kerékpárok, műszaki eszközök, valamint térinformatikai szolgáltatás a túraútvonalak feltérképezéséhez. A szálláshelyet a Magyarszékért Egyesület működteti, Magyarszék Községi Önkormányzat támogatásával. Köszönjük a pályázati lehetőséget az Európai Uniónak és Magyarország Kormányának, valamint a segítséget Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek és a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületnek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXIII.

 

Digitális Jólét Program Pont fejlesztése Magyarszéken

Községünk 2018. évben csatlakozott a Digitális Jólét Program Hálózathoz, melynek keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázaton (GINOP-3.3.1-16-2016-00001/1122) informatikai eszközöket nyertünk: laptopok, mobiltelefonok, tabletek, projektor, nyomtató, bel- és kültéri vezeték nélküli internet elérést biztosító eszközök. Az eszközöket képzéseken, bemutatókon, közösségi internet hozzáférés és kapcsolódó informatikai szolgáltatások biztosításában, egyéb pályázataink informatikai támogatásában hasznosítjuk.

Köszönjük a pályázati lehetőséget Magyarország Kormányának!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXII.

 

A Magyarszék Község Nonprofit Kft. fejlesztései

2019. évben pályázati forrásból (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) a Magyarszék Község Nonprofit Kft. konyháját (iskolai és szociális közkonyha) fejlesztettük. Új konyhai eszközök beszerzése történt (edények, tárolók, tartóállványok, gépek - passzírozó, szeletelő, burgonyakoptató, húsdaráló, konyhai robot -, kombinált sütő-pároló, főzőzsámoly, termosz, egyéb konyhai kiegészítők), épült egy új kültéri hűtőkamra, valamint a férőhelybővítés céljából új asztalok és székek kerültek beszerzésre. A konyhában előállított napi adagszám 90 adaggal bővülhetett, a közétkeztetés árbevétele is növekszik. Az üzemen belül 1 fő új foglalkoztatottat tudtunk alkalmazni. A projekt megvalósulásával több ember férhet hozzá a szociális (nonprofit) alapon működő közétkeztetéshez. Magyarszéken, valamint a mikrotérség településein növekedett a szociális biztonság. Az új konyhai eszközök beszerzésével növekedett az üzemben belüli hatékonyság.

Szintén 2019. évben, pályázaton elnyert összegből (LEADER VP6-19.2.1-61-5-17) fejlesztettük a Magyarszéki Egészségház eszközparkját, elsősorban a népbetegségek megelőzése és az egészségügyi szűrések elvégzésének segítése érdekében. A Magyarszéki Mikrotérség több települését lefedő házi- és gyermekorvosi szolgáltatások infrastrukturális- és eszközfejlesztése valósult meg a fejlesztés eredményeképpen, melynek keretében orvosi és informatikai eszközök kerültek beszerzésre: EKG készülék, vérnyomásmérők, fonendoszkóp, inhalátorok, légzésfigyelők, pulzoximéter, vércukormérők, motoros váladékszívó, színlátásvizsgáló könyv, látásvizsgáló tábla, otoszkóp, párásítók, hűtőszekrények, számítógépek, nyomtatók.

Köszönjük a pályázati lehetőségeket az Európai Uniónak és Magyarország Kormányának, valamint a támogatást Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XXI.

 

Alternatív közlekedés népszerűsítése Magyarszéken

2021. év szeptemberében községünk csatlakozott az "Európai Mobilitási Hét" kezdeményezéshez, melynek keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt pályázati felhívásra benyújtott (AMN/2021/0091) támogatási kérelmünkben elnyert összegből egyhetes programsorozatot tartottunk az alternatív, autómentes közlekedés előnyben részesítésére és ösztönzésére. A kampány során közlekedésbiztonsági tájékoztatókra, ügyességi versenyekre, KRESZ tesztekre és aszfalt-krétarajz versenyre (nyereményekkel), "Autómentes nap" és "Bringázz a munkába!" akciókra, az egészséges életmód, a mozgás és a sport fontosságának propagálására, valamint fák ültetésére került sor. Köszönjük a pályázati lehetőséget Magyarország Kormányának és az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XX.

 

Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása Magyarszéken

2021. évben községünk csatlakozott a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekthez, melynek keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt pályázati felhívásra benyújtott (2021/TMOP/0042) támogatási kérelmünkben elnyert összegből külterületi útjaink mentén új területvédelmi rendszerek (térfigyelő kamerák) telepítését hajtottuk végre. A projekt indokoltsága és célja: külterületi útjaink és a Baranya-csatorna mentén az illegálisan lerakott hulladékok származásának felderítése, a közigazgatási eljárással összefüggő visszatartó erő növelése. A cél érdekében napelemes, éjszaka is működő, nagy érzékenységű és felbontású kamerák, átjátszók és tartószerkezetek kerültek beszerzésre, telepítésre, valamint integrálásra a már meglévő települési térfigyelő kamerarendszer hálózatba. Illegális hulladéklerakat észlelésekor bejelentést a HulladékRadar mobiltelefonos applikáción keresztül lehet megtenni, amelyet a területileg illetékes Hulladékgazdálkodási Hatóság kiértékel, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Köszönjük a pályázati lehetőséget Magyarország Kormányának és az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak!

 

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XIX.

 

Kulturális, társadalmi és humán szolgáltatások fejlesztése Magyarszéken

2019-2021. években Komló Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető által benyújtott, "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" című pályázat (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) keretében Magyarszéken is megvalósultak a projektben célul kitűzött, a helyi együttműködések és közösségek aktiválását segítő rendezvények, események és eszközbeszerzések. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történt. A konzorciumot a Komlói Járásban lévő 5 települési önkormányzat (Komló, Egyházaskozár, Hosszúhetény, Magyarszék és Szászvár), a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás, valamint a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alkotta. A Magyarszékre jutó támogatási összeget a konzorciumvezető szakmai irányítása mellett, helyben tervezett és szervezett közösségi, generációk összetartozását erősítő programok finanszírozására (kerekasztal összejövetelek, jóga kicsiknek és nagyoknak, néptánc kicsiknek, preventív egészségmegőrzés és mozgásterápia, kézműves foglalkozások, képzések, nagyprogramok, Majális, Gyermeknap, Széki Szalma Feszt Gasztro- és Folklór Fesztivál, sport- és túranapok stb., összesen közel 50 esemény); eszközbeszerzésre (egyéni fejlesztő kondi-tréner eszközök, műszaki és irodai eszközök stb.); a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan munkavállalók időszakos foglalkoztatására fordítottuk. Ezen túlmenően a Magyarszékre jutó támogatásból 10 millió Ft-os nagyságrendű összeget átadtunk a Magyarszéki Mikrotérség településeinek (Liget, Mecsekpölöske, Magyarhertelend, Bodolyabér és Oroszló) a saját, a projekt keretein belül megvalósítható programjaik finanszírozására és személyi jellegű kiadásokra.

A projekt alapvető célja a helyi együttműködésekben, közösségekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával a Komlói Járás humán szolgáltatásainak fejlesztése. Kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához.

Köszönet az Európai Uniónak és Magyarország Kormányának a pályázati lehetőség biztosításáért, és Komló Város Önkormányzatának a szakmai támogatásért!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XVIII.

 

Közösségfejlesztés és civil együttműködés erősítése Magyarszéken

2018-2022. években pályázati támogatással (TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00002), "A helyi identitás és kohézió erősítése a Magyarszéki Mikrotérségben" címmel sikeresen lezajlott, zárás alatt áll a Magyarszéken és a mikrotérség településein működő helyi közösségek fejlesztését és együttműködését segítő és erősítő projekt. A támogatási kérelemben foglaltak 9 önkormányzat konzorciumában valósultak meg: Magyarszék (konzorciumvezető, pályázati adminisztrátor), Abaliget, Bodolyabér, Husztót, Kovácsszénája, Liget, Magyarhertelend, Mecsekpölöske és Oroszló. Valamennyi településen sikerült elérni (a lakosság lélekszámától függő mértékben) a projekt kitűzött céljait: lakossági interjúk, megkeresések, kérdőívek összeállítása és kiértékelése; a községek hagyományőrző és közösségek szomszédolása rendezvényeinek anyagi támogatása (7 településen 4-4, összesen 28 rendezvény: falunapok, fesztiválok stb.); szórólapok, plakátok, kiadványok készítése a projekt megismertetése céljából; "Kilenchatár" címmel a 9 település közös, színvonalas mesekönyvének elkészítése és kiadása (1200 példány); szakkörök, képzések, gyermek- és felnőtt foglalkozások (összesen 18 alkalom: kézműves, főzés, varrás, informatika, fotózás, kertépítés); eszközbeszerzések (asztalok, padok, sátrak, kerékpárok, műszaki eszközök, információs pult, hirdetőtáblák stb.); a települések üzemeltetéséhez szükséges anyagok elkészítése, felülvizsgálata, fóruma (Települési Arculati Kézikönyv, Helyi Esélyegyenlőségi Program, Közművelődési Rendelet); közbiztonsági, bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági rendezvénysorozat mind a 9 településen.

A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei Integrált Területi Programban leírtakhoz.

Köszönet a Baranya Megyei Önkormányzatnak a pályázati lehetőség biztosításáért, külön köszönet a támogatásért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XVII.

 

Bölcsőde építése Magyarszéken

2019. év szeptemberében átadásra került és megnyílt Magyarszéken az új bölcsődei épületrész. Ezt megelőzően a Magyarszéki Mikrotérségben nem volt bölcsődei intézmény egyik településen sem. Pályázati forrásból (TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011), Magyarszék Községi Önkormányzat gesztorálásával és a pályázat összeállításával a mikrotérség további két településén is (Liget és Magyarhertelend) lehetőség nyílt bölcsődék építésére. A pályázat benyújtásakor mérlegeltük, hogy a lehetőségként kapott 21 fős kapacitást önálló, egy telephelyes bölcsődeként létesítsük Magyarszéken, vagy a férőhelyeket a mikrotérség három, óvodával rendelkező települése között szétosztva valósuljon meg a projekt. A települések népességmegtartó képességét erősítve a jó megoldás az volt, hogy mindhárom településen 7-7-7 fős bölcsőde kerüljön kialakításra. Így az új mikrotérségi bölcsődei kapacitás összesen 21 fő lett, amely nem csak Magyarszéken, hanem elosztva Ligeten és Magyarhertelenden is lehetőséget nyújt bölcsődések fogadására. A magyarszéki bölcsőde udvarán egy játszóudvar is épült.

A fejlesztéssel érintett intézmények fenntartója a Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-Bölcsődéi.
A Magyarszéki Óvoda (központi intézmény) egységes óvoda-bölcsődeként működik, az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Magyarszék Községi Önkormányzat.
A Ligeti Tagóvoda egységes óvoda-bölcsődeként működik, az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Liget Községi Önkormányzat.
A Magyarhertelendi Tagóvoda egységes óvoda-bölcsődeként működik, az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Magyarhertelend Község Önkormányzat.

A projekt átfogó célja Magyarszék, Liget és Magyarhertelend településeken korszerű, energiahatékony, akadálymentesített mini bölcsődék kialakítása, valamint eszközökkel való felszerelése. Specifikus cél az intézményegységek épületének infrastrukturális - energiahatékonysági - fejlesztése, mini bölcsőde elkülönített játszóudvarának kialakítása és eszközbeszerzés, mely révén a mini bölcsődei ellátás fejlesztése valósul meg. További cél új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés/felújítás/átalakítás, mini bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása. A beszerezni kívánt játszótéri eszközök a megjelölt célcsoport igényeit fogják kialakítani. A mini bölcsődére vonatkozó előírások figyelembevételre kerültek, kialakításuk tervezésekor a tervező az OTÉK előírásait figyelembe vette.

Köszönet a Baranya Megyei Önkormányzatnak a pályázati lehetőség biztosításáért, külön köszönet a támogatásért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek, valamint a kivitelezésért a Vitoép Kft.-nek és a Magyarszék Község Nonprofit Kft. dolgozóinak!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XVI.

 

Egészségház létesítése Magyarszéken

2019. év tavaszán átadásra került az új Egészségház Magyarszéken, amelyet pályázati támogatásból (TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005), "Az egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Magyarszék településen" címmel tudtunk létrehozni. A projekt nem csak az épület építését, hanem az orvosi és fogorvosi rendelések, valamint a védőnői szolgálat bútorzattal és eszközökkel történő teljes ellátását biztosította. Az épület mellett önerőből és saját kivitelezéssel készült el a 400 m2-es parkolóterület térköves burkolattal.

A pályázat specifikus célja, hogy egy közös épületbe integrálva a már működő háziorvosi és fogorvosi ellátás, valamint a védőnői szolgálatot ellátó egység jöjjön létre, mely minden szakmai és jogszabályi előírásnak megfelel.

A fejlesztés átfogó célja a Semmelweis Tervben és az "Egészséges Magyarország 2014-2020" című Egészségügyi Ágazati Stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva: az egészségügyi alapellátások színvonalának emelése. Magyarszék központi jellegéből adódóan az sokféle egészségügyi alapellátást tud biztosítani a település, illetve a vonzáskörzetéhez tartozó lakosságnak. A társadalom jó egészségügyi állapotának eléréséhez és megtartásához biztosítani kell az egészség előfeltételeit, a magas minőségű szolgáltatásokat, melyek megfelelnek a kor technikai színvonalának. A projektjavaslat az épület és eszközállomány hiányosságainak kezelésével (új építésű, a mai modern kor elvárásainak megfelelő épület, rendelők és kiszolgáló helyiségek, eszközbeszerzés révén) hozzájárul a hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A projektjavaslat a prevenciós eszközök beszerzése révén is hozzájárul a preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatásához, az egészségtudatos magatartás elősegítéséhez.

A projekt célcsoportját a Magyarszéki Mikrotérség ellátási körzetéhez tartozó települések lakossága és az ellátást biztosító szolgáltatók jelentik, az alábbiak szerint:

  • Orvosi ellátási körzet: Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, valamint a praxishoz jelentkező egyéb települések lakói
  • Fogorvosi ellátási körzet: Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, Magyarhertelend, Bodolyabér
  • Védőnői ellátási körzet: Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske

Köszönet a Baranya Megyei Önkormányzatnak a pályázati lehetőség biztosításáért, külön köszönet a támogatásért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek, valamint a kivitelezésért a Vitoép Kft.-nek és a Magyarszék Község Nonprofit Kft. dolgozóinak!

Faliújság: 
Súly: 
0

Pályázataink 2018-2022. évben XV.

 

Kulturális rendezvényszervezés támogatása Magyarszéken

2021. évben a Magyar Falu Program keretében, a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával (MFP-NMI) pályázatot nyújtottunk be "Az 5000 fő vagy annál kevesebb állandó lakosságszámmal nyilvántartott kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatása" című kiírásra. Az elnyert összeget a 2021. augusztus 28-29-i Széki Búcsú - Családi Nap - Falunap rendezvénysorozatunk szervezéséhez és lebonyolításához, dologi költségek fedezésére használtuk fel. Az eseményt a hagyományoknak megfelelően helyi civil szervezetekkel együttműködésben valósítottuk meg. Sor került szomszéd települések művészeti csoportjainak bevonására is, valamint neves előadók fellépésére, utcabálra és különleges vízi-tűzijáték show-ra is. Ezúttal is a Patakvölgye Pihenőpark családbarát adottságait használtuk ki: színpad, öko-, kresz- és sportpark, népi fajátékok. Köszönjük a pályázati lehetőséget a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóságának, és a lebonyolításban nyújtott segítséget a Magyarszékért Egyesületnek és a Magyarszék Község Nonprofit Kft.-nek!

Faliújság: 
Súly: 
0

Oldalak

Subscribe to RSS - Értesítések