Pályázataink 2018-2022. évben XVII.

 

Bölcsőde építése Magyarszéken

2019. év szeptemberében átadásra került és megnyílt Magyarszéken az új bölcsődei épületrész. Ezt megelőzően a Magyarszéki Mikrotérségben nem volt bölcsődei intézmény egyik településen sem. Pályázati forrásból (TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011), Magyarszék Községi Önkormányzat gesztorálásával és a pályázat összeállításával a mikrotérség további két településén is (Liget és Magyarhertelend) lehetőség nyílt bölcsődék építésére. A pályázat benyújtásakor mérlegeltük, hogy a lehetőségként kapott 21 fős kapacitást önálló, egy telephelyes bölcsődeként létesítsük Magyarszéken, vagy a férőhelyeket a mikrotérség három, óvodával rendelkező települése között szétosztva valósuljon meg a projekt. A települések népességmegtartó képességét erősítve a jó megoldás az volt, hogy mindhárom településen 7-7-7 fős bölcsőde kerüljön kialakításra. Így az új mikrotérségi bölcsődei kapacitás összesen 21 fő lett, amely nem csak Magyarszéken, hanem elosztva Ligeten és Magyarhertelenden is lehetőséget nyújt bölcsődések fogadására. A magyarszéki bölcsőde udvarán egy játszóudvar is épült.

A fejlesztéssel érintett intézmények fenntartója a Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-Bölcsődéi.
A Magyarszéki Óvoda (központi intézmény) egységes óvoda-bölcsődeként működik, az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Magyarszék Községi Önkormányzat.
A Ligeti Tagóvoda egységes óvoda-bölcsődeként működik, az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Liget Községi Önkormányzat.
A Magyarhertelendi Tagóvoda egységes óvoda-bölcsődeként működik, az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Magyarhertelend Község Önkormányzat.

A projekt átfogó célja Magyarszék, Liget és Magyarhertelend településeken korszerű, energiahatékony, akadálymentesített mini bölcsődék kialakítása, valamint eszközökkel való felszerelése. Specifikus cél az intézményegységek épületének infrastrukturális - energiahatékonysági - fejlesztése, mini bölcsőde elkülönített játszóudvarának kialakítása és eszközbeszerzés, mely révén a mini bölcsődei ellátás fejlesztése valósul meg. További cél új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés/felújítás/átalakítás, mini bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása. A beszerezni kívánt játszótéri eszközök a megjelölt célcsoport igényeit fogják kialakítani. A mini bölcsődére vonatkozó előírások figyelembevételre kerültek, kialakításuk tervezésekor a tervező az OTÉK előírásait figyelembe vette.

Köszönet a Baranya Megyei Önkormányzatnak a pályázati lehetőség biztosításáért, külön köszönet a támogatásért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek, valamint a kivitelezésért a Vitoép Kft.-nek és a Magyarszék Község Nonprofit Kft. dolgozóinak!

Faliújság: 
Súly: 
0