Ügyintézés

Ebösszeírás - 2023.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kötelező ebösszeírás ideje Magyarszék településen 2023. július 24-től 2023. szeptember 17-ig tart. A kötelező ebösszeírás önbevallással történik, amely elektronikus úton is teljesíthető az E-Önkormányzat portálon található megfelelő űrlap (Ebösszeíró adatlap) kitöltésével és benyújtásával. Mellékeljük a papír alapon elérhető és benyújtható adatlapot, amelyen tájékozódhatnak a szükséges adatok köréről.

Az összeírási kötelezettség teljesítésének módjáról, elmulasztásának jogkövetkezményeiről és egyéb tudnivalókról a mellékelt hirdetményben tájékozódhatnak.

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Súly: 
0

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

 

Letölthető a Dél-Kom Nonprofit Kft. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (Magyarszék, lakossági egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatás) iratmintája.

A kitöltött, aláírt szerződést a Dél-Kom Nonprofit Kft.-hez szükséges eljuttatni.
Levélcím: 7601 Pécs, Pf.: 176.
Iroda: 7632 Pécs, Siklósi út 52.
Telefon: 72/805-495
Internet: http://new.delkom.hu
E-mail: delkom@delkom.hu

Önkormányzat: 
Faliújság: 

Elektronikus ügyintézés

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásainak megfelelve Magyarszék Községi Önkormányzat biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

A magánszemélyek, egyéni vállalkozók és cégek számára biztosított elektronikusan kitölthető és beküldhető űrlapok a következő címen érhetőek el:

https://ohp.asp.lgov.hu

Az ügyintézési felület használatáról szóló kézikönyv megtekinthető itt.

Az űrlapok az alábbi önkormányzati ágazatokhoz tartozó ügyek esetében biztosítják az elektronikus ügyintézés lehetőségét:

  • Adóügy
  • Általános vagy egyéb igazgatási ügyek
  • Anyakönyvi ügyek
  • Hagyaték
  • Ipar-kereskedelem
  • Szociális
  • Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek

A fenti ügytípusok és űrlapok által le nem fedett ügyekben is benyújtható elektronikus megkeresés a hivatalokhoz a következő címen:

https://epapir.gov.hu

Önkormányzat: 

Kérelem - Magyarszéki civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatása

Subscribe to RSS - Ügyintézés