Szociális tűzifa igénylés - 2020.

 

Értesítés a 2020. évi szociális tűzifa igényléséről

Tisztelt Lakosok!

2020. november 03-tól 2020. november 17-ig KEDDI és CSÜTÖRTÖKI napokon 08-11 és 13-15 óráig lehet a kérelmet intézni és benyújtani a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál Magyarszéken, a Kossuth u. 51. szám alatti földszinti irodában. Jövedelemigazolásokat és egyéb, a jogosultság feltételét igazoló határozatokat, iratokat kérjük, hozza magával! A hiányosan kitöltött és igazolásokkal nem alátámasztott kérelmek nem bírálhatók el, ezért elutasításra kerülnek.

Egy ingatlanra csak egy kérelem adható be, amennyiben a következő jogosultsági feltételek valamelyike fennáll:
- aktív korúak ellátására jogosultság
- időskorúak járadékára jogosultság
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
- közgyógyellátásra jogosult
- 3 vagy annál több gyermeket nevel
- ápolási díjra jogosultság
- családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él
- lakhatási célra nyújtott települési támogatásra jogosultság
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
- 65 év feletti, egyedül élő nyugdíjas, akinek a mindenkori nyugdíjminimum 300%-ánál nem magasabb a nyugdíja

Nem jogosult szociális tűzifára:
- aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett
- azon ingatlanra, mely tűzifával nem fűthető
- az üresen álló ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem él senki

A szállítás időpontjáról az arra jogosult családok külön értesítést fognak kapni!

Magyarszék, 2020. október 30.

Kárpáti Jenő
polgármester