Társadalmi egyeztetések

Mobil átjátszó torony létesítése (nem 5G) - lakossági fórum

 

Ezúton tájékoztatjuk az érintett magyarszéki külterületi lakosságot, hogy 2023. július 25-én, kedden 17.00 órakor lakossági fórumot tartunk Magyarszék Faluház épületében, melynek témája: 42 méter magas mobil átjátszó torony létesítésének biztosítása Magyarszék külterületén (080/6 hrsz.). Az átjátszó torony a szolgáltató tájékoztatása szerint NEM 5G adatátviteli technológiát fog használni, célja, hogy a környező települések: Mánfa, Komló, Sikonda, Magyarszék érintett területeinek mobiltelefonos ellátásbiztonságát növelje.

Tisztelettel várjuk a magyarszéki külterületi érintettet lakosságot!

Kihirdetve: 2023. július 11.

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Súly: 
0

66. sz. főút burkolatmegerősítése - HÉSZ módosítások, partneri egyeztetés, lakossági fórum

 

Magyarszék Községi Önkormányzat megrendelésére az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. elkészítette a "66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése a Pécs - Sásd szakaszra" tárgyú fejlesztés "Magyarszék község településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosítása egyszerűsített eljárásban" című partnerségi véleményezési dokumentációját és annak mellékleteit, amelyek a linkekre kattintva megtekinthetők.

Fentiekkel kapcsolatban a partnerek észrevételeiket elektronikusan vagy postai úton 2023. július 24-ig, valamint személyesen 2023. július 19-én, szerdán 8.00-8.30 óráig közölhetik Magyarszéken, a Faluházban tartandó lakossági tájákoztató fórumon. A hirdetmény megtekinthető ezen a linken.

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Súly: 
0

66. sz. főút burkolatmegerősítése - közlemény a környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

 

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal 2023. május 23-án közzétett közleménye szerint a "66. sz. főút Pécs-Sásd szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítés létesítésének és üzemeltetésének környezeti hatásvizsgálati eljárása" tárgyú ügyben megindult a környezetvédelmi hatósági eljárás.

A közleményt Magyarszék Községi Önkormányzat 2023. május 24-én közzétette Magyarszék Faluház (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.) hirdetőtábláján és külső falán, valamint megtekinthető ezen a linken.

Közzétesszük továbbá a közleményben található tervezési munkaanyag egyszerűbben elérhető letöltési linkjét.

A tárgyban közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatást tart a Baranya Vármegyei Kormányhivatal. Ennek részleteiről, a lakossági hozzászólások módjáról és határidejéről a közlemény 4. oldalán tájékozódhatnak.

Kiegészítés - 2023. június 9.
Közlemény a kérelmi dokumentáció kiegészítéséről.

Kiegészítés - 2023. június 16.
Közlemény a kérelmi dokumentáció kiegészítéséről.

Kiegészítés - 2023. július 14.
Környezetvédelmi engedély kiadása a tárgyi ügyben.

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Súly: 
0

66. sz. főút elkerülő szakasz - közlemény a környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

 

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal 2023. április 20-án közzétett közleménye szerint a "66. sz. főút Magyarszék, Oroszló, Sásd elkerülő szakasz létesítésének és üzemeltetésének előzetes vizsgálati eljárása" tárgyú ügyben megindult a környezetvédelmi hatósági eljárás.

A közleményt Magyarszék Községi Önkormányzat 2023. április 21-én közzétette Magyarszék Faluház (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.) hirdetőtábláján és külső falán, a faluközponti telefonfülke melletti hirdetőtáblán, a Bányász emlékmű melletti hirdetőtáblán, valamint megtekinthető ezen a linken.

Kiegészítés - 2023. április 24.
A Baranya Vármegyei Kormányhivatal felé benyújtott megkeresésre kapott válasz alapján közzétesszük a 2023. április 20-i közleményben található tervezési munkaanyag egyszerűbben elérhető letöltési linkjét.

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Súly: 
0

Magyarszék község önkormányzati és civil szervezeteinek jegyzéke - 2022.

 

Magyarszék község önkormányzati és civil szervezeteinek jegyzéke

 

Magyarszék Községi Önkormányzat

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.
tel.: 72/521-016
e-mail: magyarszek7396@gmail.com
internet: www.magyarszek.hu, www.facebook.com/Magyarszek, www.facebook.com/magyarszek.faluhaz, www.facebook.com/magyarszek.kepalbum
polgármester: Kárpáti Jenő, tel.: 30/499-2134
alpolgármester: Horváth István, tel.: 30/447-3315
képviselők: Aknai Gábor, tel.: 20/976-9655; Bohn Istvánné, tel.: 30/512-3872; Kispál Béla, tel.: 30/631-9265; Lajos Gábor, tel.: 30/334-8871; Simon Milán, tel.: 30/598-2372

 

Magyarszék Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
elnök: Fuchs János, tel.: 20/493-4296
képviselők: Denkinger Istvánné, tel.: 20/240-8531; Schuber Zoltán

 

Magyarszék Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
e-mail: rnomszek@freemail.hu
internet: www.facebook.com/MagyarszekRomaNemzetisegiOnkormanyzat
elnök: Orsós László, tel.: 30/470-3298
képviselők: Orsós Ferenc, tel.: 30/628-3854; Orsós József, tel.: 30/454-6241

 

A Magyarszéki Iskoláért Közalapítvány

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 44.
tel.: 72/521-021
e-mail: mszeksuli@gmail.com
internet: www.facebook.com/profile.php?id=100011216371571
elnök: Ábel Lászlóné, tel.: 30/385-6635

 

Kétszéki Romákért Egyesület

székhely: 7396 Magyarszék, Petőfi u. 20.
elnök: Orsós László, tel.: 30/470-3298

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyarszéki Csoportja

telephely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 31.
vezetők: Kiss Dezsőné, tel.: 30/512-3931; Jakab László, tel.: 20/445-6768

 

Magyarszékért Egyesület

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
internet: www.magyarszek.hu/magyarszekert, www.magyarszek.hu/ujsag
elnök: Rauch Jánosné, tel.: 30/864-2931

 • Magyarszékért Egyesület Nyugdíjas Klubja
  klubház: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 47.
  vezető: Bohn Istvánné, tel.: 30/512-3872

 

Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
elnök: Horváth István, tel.: 30/447-3315

 • Labdarúgó szakosztály
  vezető: Váradi István, tel.: 20/225-0810

 

Magyar Petanque Szövetség

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
tel.: 70/933-0215
e-mail: info@petanque.hu
internet: www.petanque.hu, www.facebook.com/mapesz
elnök: Kocsis Tamás, tel.: 30/631-6191
főtitkár: dr. Kárpáti Zsófia, tel.: 30/280-5985

 

Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
tel.: 30/871-4854
internet: www.facebook.com/polgarorseg.magyarszek
elnök: Sarkadiné Pente Éva, tel.: 30/512-4538

 

Széki Borrend Egyesület

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 33.
internet: www.facebook.com/SzekiBorrend
elnök: ifj. Sasvári István, tel.: 30/965-8074

 

Széki Tó Horgász Egyesület

székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.
elnök: Aknai Péter, tel.: 70/424-4672

 

Egyesületeink nyitottak, új jelentkezőket, tagokat szívesen látunk sorainkban. A fenti önkormányzatok és civil szervezetek szervezik és rendezik településünk programjait és eseményeit, valamint szabadidős rendezvényeit. További információk, programok, friss hírek megtekinthetők az alábbi linkeken: www.magyarszek.hu/civil-2020, www.facebook.com/Magyarszek.

 

 

Civil info

 

A Civil Információs Centrumok által nyújtott főbb szolgáltatások a következők:

 • segítséget nyújtanak a civil szervezetek számára az adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez;
 • tájékoztatást nyújtanak támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról;
 • gyakorlati segítséget kínálnak és egyénre szabott tanácsadást végeznek civil szervezetek számára (jogi, közhasznúsági kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén);
 • elősegítik a kommunikációt és ösztönzik az együttműködést a szektoron belül, és a szektorok között egyaránt.

Baranya Megyei Civil Információs Centrum - Mecsek Nyugdíjas Polgári Egyesület
cím: 7621 Pécs, Rákóczi út 55. I. emelet
tel.: 20/374-6021
e-mail: cicbaranya@gmail.com
internet: www.civil.info.hu/civil-informacios-centrumok

Önkormányzat: 
Faliújság: 

Településképi Arculati Kézikönyv - tájékoztatási szakasz

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Magyarszék Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A kapcsolódó hirdetményben a véleménynyilvánítás módjára és idejére vonatkozó információkat láthatják.

A csatolt anyagban a Települési Arculati Kézikönyvről szóló tájékoztatót olvashatják.

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Súly: 
0

Magyarszék településrendezési tervének 2017/2. számú módosítása - véleményeztetési dokumentáció

 

Az alábbi linken megtekintheti a község településrendezési tervének 2017/2. módosítása - véleményztetési dokumentációját.

 

A társadalmi egyeztetésben részt vevő partnerek a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló dokumentumban (továbbiakban: dokumentum) meghatározott határidőn belül írásos formában Magyarszék Község Önkormányzata, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51. címre, elektronikus levélben a pecsepterv@pecsepterv.hu és a magyarszek7396@gmail.com e-mail címre történő levél megküldésével tehetnek észrevételt.

A dokumentum megtekinthető a Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatalban (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.).

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Súly: 
0

Magyarszék község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 2017/1. módosítása - záró véleményztetési dokumentáció

 

Az alábbi linken megtekintheti a község településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 2017/1. módosítása - záró véleményztetési dokumentációját.

 

A társadalmi egyeztetésben részt vevő partnerek a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló dokumentumban (továbbiakban: dokumentum) meghatározott határidőn belül írásos formában Magyarszék Község Önkormányzata, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51. címre, elektronikus levélben a pecsepterv@pecsepterv.hu és a magyarszek7396@gmail.com e-mail címre történő levél megküldésével tehetnek észrevételt.

A dokumentum megtekinthető a Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatalban (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.).

Önkormányzat: 
Faliújság: 

A község helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (VI. 4.) sz. rendeletének és településrendezési terve módosításának társadalmi egyeztetése

 

Az alábbi linken megtekintheti a község helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (VI. 4.) sz. rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítási koncepcióját.

 

A társadalmi egyeztetésben részt vevő partnerek a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló dokumentumban (továbbiakban: dokumentum) meghatározott határidőn belül írásos formában Magyarszék Község Önkormányzata, 7396 Magyarszék, Kossuth u. 51. címre, elektronikus levélben a pecsepterv@pecsepterv.hu és a magyarszek7396@gmail.com e-mail címre történő levél megküldésével tehetnek észrevételt.

A dokumentum megtekinthető a Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatalban (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.).

 

A rendezési terv részét képező külterületi szabályozási terv ábrája a tervezett módosítások helyéről
(a terv a képre kattintva felnagyítható, a módosítással érintett területek zöld körrel vannak jelölve)

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Subscribe to RSS - Társadalmi egyeztetések