Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Magyarszéki Polgárőr Egyesület

Az egyesület alapításának éve 2006, jogelődje a Magyarszéki Nemzetőrség, 2004-től.

Működési területük Magyarszék település és a közvetlenül szomszédos települések közigazgatási területe. Az egyesület tevékenységét a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján végzi, tagja Az az Országos Polgárőr Szövetségnek és a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének.


Az egyesület célja:

 • A közbiztonság és a közrend helyi megteremtésében és fenntartásában való önkéntes lakossági részvétel a rendőrséggel való együttműködés keretei között.
 • Az állampolgári felelősségérzet erősítése.
 • Társadalmilag hasznos közösségteremtő tevékenység kialakítása és fenntartása.

Az egyesület alapfeladata:

 • a helyi közrend és közbiztonság védelme,
 • a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében végzett közterületi járőr- és figyelőszolgálat,
 • a közúti baleset helyszínén, valamint az általános iskola közvetlen közelében ellátott jelzőőri tevékenység.

Az egyesület az alapfeladatokon túlmenően kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet:

 • a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában,
 • a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,
 • az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
 • a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében,
 • a rendezvények helyszínének biztosításában,
 • a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában,
 • az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében,
 • a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben, valamint
 • a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

Elérhetőségek:

 • Telefon: +3630308-4854
 • facebook: https://www.facebook.com/polgarorseg.magyarszek

Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységének hatékonyabbá tétele - 2022.

 

Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása

2021. évben a Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (NEA) helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022. évi kiírására, "Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységének hatékonyabbá tétele" címmel, NEAG-KP-1-2022/2-000332 azonosítóval támogatási igényt nyújtott be, 350.000 Ft igényelt összegben. A kérelmet 2022. január 20-i döntési dátummal elfogadták, a kiutalt összeget az alábbi célok szerinti felhasználásra kapta az egyesület:

A település közbiztonságának fenntartása érdekében szükség van az egyesület tulajdonában álló polgárőr gépjármű szervizelési költségeinek biztosítására. Szintén az egyesület működtetésében áll a térfigyelő kamerarendszer, amely üzembiztonságának fenntartása érdekében a karbantartásokhoz, elsősorban a folyamatos működést biztosító kiegészítő eszközök beszerzése szükséges. Az adminisztrációs költségek fedezése is segíti egyesületünk napi működését.

Ennek megfelelően:

 • ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei tételre jármű szervizdíj, térfigyelő kamerarendszer karbantartási
  költsége;
 • adminisztráció költségei tételre irodaszerek, papír, nyomtató patron;
 • tárgyi eszköz beszerzés tételre elhasználódott térfigyelő kamerarendszer elemeinek cseréje

beszerzésekre, azok részbeni vagy teljes fedezésére nyílik lehetősége az egyesületnek.

Köszönjük a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását!

 

Faliújság: 
Súly: 
0

Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységének hatékonyabbá tétele - 2021.

 

Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása

2020. évben a Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (NEA) helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021. évi kiírására, "Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységének hatékonyabbá tétele" címmel, NEAG-KP-1-2021/2-000175 azonosítóval támogatási igényt nyújtott be, 300.000 Ft igényelt összegben. A kérelmet 2021. február 3-i döntési dátummal elfogadták, a kiutalt összeget az alábbi célok szerinti felhasználásra kapta az egyesület:

A település közbiztonságának fenntartása érdekében szükség van az egyesület tulajdonában álló polgárőr gépjármű szervizelési költségeinek biztosítására, valamint az autó menetrögzítő kamerával történő felszerelésére, amely kiegészíti a térfigyelő kamerarendszert. Szintén az egyesület működtetésében áll a térfigyelő kamerarendszer, amely üzembiztonságának fenntartása érdekében a karbantartásokhoz, elsősorban a folyamatos működést biztosító kiegészítő eszközök beszerzése szükséges. Az adminisztrációs költségek fedezése is segíti egyesületünk napi működését.

Ennek megfelelően:

 • ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei tételre jármű szervizdíj, térfigyelő kamerarendszer karbantartási
  költsége;
 • adminisztráció költségei tételre irodaszerek, papír, nyomtató, patron;
 • tárgyi eszköz beszerzés tételre menetrögzítő kamera memóriakártyákkal, térfigyelő kamerarendszer bővítés kellékanyagok

beszerzésekre, azok részbeni vagy teljes fedezésére nyílik lehetősége az egyesületnek.

Köszönjük a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását!

Faliújság: 
Súly: 
0

2017. évi támogatások - Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

Köszönetünket szeretnénk kinyilvánítani a támogatóinknak ez úton is.
2017-ben is anyagi támogatást kaptunk a Gazda-Sped Kft.-től, a Magyarszéki Önkormányzattól, az Országos Polgárőr Szövetségtől. A támogatásból a polgárőrség járőrözéséhez szükséges üzemanyag, felszerelés beszerzése vált lehetővé; cégautóadó, kötelező- casco biztosítást tudtuk fedezni.
Új támogatóként idén a Magyar Labdarúgó Szövetség, illetve annak megyei igazgatósága lépett színre. A tőlük kapott támogatásból a magyarszéki labdarúgó mérkőzések biztosításához szükséges eszközöket vásároltunk.
Másik új támogatónk a Katasztrófavédelem, mivel elkezdtük felépíteni az önkéntes tűzoltó egyesületet, a katasztrófavédelem eszközökkel és oktatással támogatott minket.
Még egy új támogatónk van, akinek szeretnénk megköszönni, de Ő kérte a névtelenséget, ezért csak így névtelenül köszönjük.

A Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében köszönjük a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, illetve annak megyei igazgatóságának, a Katasztrófavédelemnek, Gazda-Sped Kft.-nek, Magyarszéki Önkormányzatnak, Országos Polgárőr Szövetségnek az anyagi támogatást.

Subscribe to RSS - Magyarszéki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület