Pályázataink 2018-2022. évben III.

 

Zártkerti fejlesztések Magyarszéken

A magyarszéki szőlőhegyi zártkertekhez vezető utat a 66-os főút Pécs felőli bevezető szakasz folytatásaként sikerült pályázati beruházásból (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) és önerőből leaszfaltozni 650 fm hosszan, 2,5 méter szélességben. Az út mellett a keleti oldalon helyreállításra került a vízelvezető árok, a nyugati oldalon pedig egy földút lett kialakítva a mezőgazdasági és nehéz gépjárművek közlekedését is lehetővé téve. Szintén ezen pályázat keretében került kialakításra a németszéki szőlőhegyi oldalon a sikondai hídtól felfelé 310 fm hosszan martaszfaltos, valamint 490 fm hosszan aszfaltos út, mellette árok kimélyítésével és felújításával. Az így kialakított zártkerti aszfaltos utak engedélyezett terhelése 7,5 tonna. Mindkét szőlőhegyi oldalon tudatos fejlesztési folyamat eredményeképpen kialakításra került a villamos hálózat, részben az aszfaltos úthálózat, valamint jelentős zártkerti tulajdonosi hozzájárulással a vízhálózat kiépítése (a magyarszéki oldalon 2022. évben kezdődött meg a vízhálózat fejlesztése). Mindezen fejlesztések a szőlőhegyeken található ingatlanok zártkerti funkciói mellett (szőlő-, gyümölcs- és növénytermesztés) lehetőséget biztosítanak turisztikai célú hasznosításra, vendégfogadásra, valamint életvitelszerű kint lakásra is. Köszönet az Európai Uniós és a Kormányzati támogatásért!

Faliújság: