Pályázataink 2018-2022. évben XX.

 

Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása Magyarszéken

2021. évben községünk csatlakozott a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekthez, melynek keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt pályázati felhívásra benyújtott (2021/TMOP/0042) támogatási kérelmünkben elnyert összegből külterületi útjaink mentén új területvédelmi rendszerek (térfigyelő kamerák) telepítését hajtottuk végre. A projekt indokoltsága és célja: külterületi útjaink és a Baranya-csatorna mentén az illegálisan lerakott hulladékok származásának felderítése, a közigazgatási eljárással összefüggő visszatartó erő növelése. A cél érdekében napelemes, éjszaka is működő, nagy érzékenységű és felbontású kamerák, átjátszók és tartószerkezetek kerültek beszerzésre, telepítésre, valamint integrálásra a már meglévő települési térfigyelő kamerarendszer hálózatba. Illegális hulladéklerakat észlelésekor bejelentést a HulladékRadar mobiltelefonos applikáción keresztül lehet megtenni, amelyet a területileg illetékes Hulladékgazdálkodási Hatóság kiértékel, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Köszönjük a pályázati lehetőséget Magyarország Kormányának és az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak!

 

Faliújság: 
Súly: 
0