Pályázataink 2018-2022. évben XIX.

 

Kulturális, társadalmi és humán szolgáltatások fejlesztése Magyarszéken

2019-2021. években Komló Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető által benyújtott, "Humán szolgáltatások fejlesztése a Komlói járásban" című pályázat (EFOP-1.5.2-16-2017-00028) keretében Magyarszéken is megvalósultak a projektben célul kitűzött, a helyi együttműködések és közösségek aktiválását segítő rendezvények, események és eszközbeszerzések. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történt. A konzorciumot a Komlói Járásban lévő 5 települési önkormányzat (Komló, Egyházaskozár, Hosszúhetény, Magyarszék és Szászvár), a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás, valamint a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alkotta. A Magyarszékre jutó támogatási összeget a konzorciumvezető szakmai irányítása mellett, helyben tervezett és szervezett közösségi, generációk összetartozását erősítő programok finanszírozására (kerekasztal összejövetelek, jóga kicsiknek és nagyoknak, néptánc kicsiknek, preventív egészségmegőrzés és mozgásterápia, kézműves foglalkozások, képzések, nagyprogramok, Majális, Gyermeknap, Széki Szalma Feszt Gasztro- és Folklór Fesztivál, sport- és túranapok stb., összesen közel 50 esemény); eszközbeszerzésre (egyéni fejlesztő kondi-tréner eszközök, műszaki és irodai eszközök stb.); a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan munkavállalók időszakos foglalkoztatására fordítottuk. Ezen túlmenően a Magyarszékre jutó támogatásból 10 millió Ft-os nagyságrendű összeget átadtunk a Magyarszéki Mikrotérség településeinek (Liget, Mecsekpölöske, Magyarhertelend, Bodolyabér és Oroszló) a saját, a projekt keretein belül megvalósítható programjaik finanszírozására és személyi jellegű kiadásokra.

A projekt alapvető célja a helyi együttműködésekben, közösségekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával a Komlói Járás humán szolgáltatásainak fejlesztése. Kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához.

Köszönet az Európai Uniónak és Magyarország Kormányának a pályázati lehetőség biztosításáért, és Komló Város Önkormányzatának a szakmai támogatásért!

Faliújság: 
Súly: 
0