Pályázataink 2018-2022. évben XVIII.

 

Közösségfejlesztés és civil együttműködés erősítése Magyarszéken

2018-2022. években pályázati támogatással (TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00002), "A helyi identitás és kohézió erősítése a Magyarszéki Mikrotérségben" címmel sikeresen lezajlott, zárás alatt áll a Magyarszéken és a mikrotérség településein működő helyi közösségek fejlesztését és együttműködését segítő és erősítő projekt. A támogatási kérelemben foglaltak 9 önkormányzat konzorciumában valósultak meg: Magyarszék (konzorciumvezető, pályázati adminisztrátor), Abaliget, Bodolyabér, Husztót, Kovácsszénája, Liget, Magyarhertelend, Mecsekpölöske és Oroszló. Valamennyi településen sikerült elérni (a lakosság lélekszámától függő mértékben) a projekt kitűzött céljait: lakossági interjúk, megkeresések, kérdőívek összeállítása és kiértékelése; a községek hagyományőrző és közösségek szomszédolása rendezvényeinek anyagi támogatása (7 településen 4-4, összesen 28 rendezvény: falunapok, fesztiválok stb.); szórólapok, plakátok, kiadványok készítése a projekt megismertetése céljából; "Kilenchatár" címmel a 9 település közös, színvonalas mesekönyvének elkészítése és kiadása (1200 példány); szakkörök, képzések, gyermek- és felnőtt foglalkozások (összesen 18 alkalom: kézműves, főzés, varrás, informatika, fotózás, kertépítés); eszközbeszerzések (asztalok, padok, sátrak, kerékpárok, műszaki eszközök, információs pult, hirdetőtáblák stb.); a települések üzemeltetéséhez szükséges anyagok elkészítése, felülvizsgálata, fóruma (Települési Arculati Kézikönyv, Helyi Esélyegyenlőségi Program, Közművelődési Rendelet); közbiztonsági, bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági rendezvénysorozat mind a 9 településen.

A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei Integrált Területi Programban leírtakhoz.

Köszönet a Baranya Megyei Önkormányzatnak a pályázati lehetőség biztosításáért, külön köszönet a támogatásért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek!

Faliújság: 
Súly: 
0