Pályázataink 2018-2022. évben XVI.

 

Egészségház létesítése Magyarszéken

2019. év tavaszán átadásra került az új Egészségház Magyarszéken, amelyet pályázati támogatásból (TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005), "Az egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Magyarszék településen" címmel tudtunk létrehozni. A projekt nem csak az épület építését, hanem az orvosi és fogorvosi rendelések, valamint a védőnői szolgálat bútorzattal és eszközökkel történő teljes ellátását biztosította. Az épület mellett önerőből és saját kivitelezéssel készült el a 400 m2-es parkolóterület térköves burkolattal.

A pályázat specifikus célja, hogy egy közös épületbe integrálva a már működő háziorvosi és fogorvosi ellátás, valamint a védőnői szolgálatot ellátó egység jöjjön létre, mely minden szakmai és jogszabályi előírásnak megfelel.

A fejlesztés átfogó célja a Semmelweis Tervben és az "Egészséges Magyarország 2014-2020" című Egészségügyi Ágazati Stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva: az egészségügyi alapellátások színvonalának emelése. Magyarszék központi jellegéből adódóan az sokféle egészségügyi alapellátást tud biztosítani a település, illetve a vonzáskörzetéhez tartozó lakosságnak. A társadalom jó egészségügyi állapotának eléréséhez és megtartásához biztosítani kell az egészség előfeltételeit, a magas minőségű szolgáltatásokat, melyek megfelelnek a kor technikai színvonalának. A projektjavaslat az épület és eszközállomány hiányosságainak kezelésével (új építésű, a mai modern kor elvárásainak megfelelő épület, rendelők és kiszolgáló helyiségek, eszközbeszerzés révén) hozzájárul a hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A projektjavaslat a prevenciós eszközök beszerzése révén is hozzájárul a preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatásához, az egészségtudatos magatartás elősegítéséhez.

A projekt célcsoportját a Magyarszéki Mikrotérség ellátási körzetéhez tartozó települések lakossága és az ellátást biztosító szolgáltatók jelentik, az alábbiak szerint:

  • Orvosi ellátási körzet: Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, valamint a praxishoz jelentkező egyéb települések lakói
  • Fogorvosi ellátási körzet: Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, Magyarhertelend, Bodolyabér
  • Védőnői ellátási körzet: Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske

Köszönet a Baranya Megyei Önkormányzatnak a pályázati lehetőség biztosításáért, külön köszönet a támogatásért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek, valamint a kivitelezésért a Vitoép Kft.-nek és a Magyarszék Község Nonprofit Kft. dolgozóinak!

Faliújság: 
Súly: 
0