Nyilvános adatok

Magyarszéki mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása - Magyarszék

 

MAGYARSZÉK

Magyarhertelend

Liget

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Magyarszék Községi Önkormányzat

2019. november 30.
A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarszéki Mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása megnevezésű projekt esetében a bölcsődei épületek kialakításának készültségi foka 2019.11.30. dátummal elérte a 100%-ot. A helyszínek a következők: 7396 Magyarszék Hársfa u. 3., 7331 Liget Hamberger u. 13., illetve 7394 Magyarhertelend Petőfi u. 26.

2019. július 31.
A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarszéki Mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása megnevezésű projekt esetében a bölcsődei épületek kialakításának készültségi foka 2019.07.31. dátummal elérte az 50%-ot. A helyszínek a következők: 7396 Magyarszék Hársfa u. 3., 7331 Liget Hamberger u. 13., illetve 7394 Magyarhertelend Petőfi u. 26.

2019. március 25.
A TOP-1.4.1-16-BA1-217-00011 számú a "Magyarszéki mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása" megnevezésű projektnél a mini bölcsődék épületeinek fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult.

2018. december 20.
A TOP-1.4.1-16-BA1-217-00011 számú a "Magyarszéki mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása" megnevezésű projektben a közbeszerzési eljárás keretében mini bölcsődék épületeinek fejlesztésére vonatkozó ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok bontási jegyzőkönyve megtekinthető itt.

2018. december 4.
A TOP-1.4.1-16-BA1-217-00011 számú a "Magyarszéki mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása" megnevezésű projektben a közbeszerzési eljárás keretében mini bölcsődék épületeinek fejlesztésére vonatkozó ajánlattételi felhívásának közzététele. A felhívás megtekinthető itt. A felhívást kiegészítő dokumentáció megtekinthető itt.

A fejlesztés fő célja mini bölcsődék kialakítása Magyarszék, Magyarhertelend és Liget településeken.

Magyarszék, Magyarhertelend esetében az óvodának helyt adó épület bővítésével, Liget esetében az óvodának és az iskolamúzeumnak helyt adó épületrészben a jelenlegi raktárhelyiség átalakításával hozhatók létre mini bölcsődék. A pályázatnak része az óvodai ellátások fejlesztése is, mivel a meglévő óvodai épületek kerülnek bővítésre/átalakításra, valamint felújításra. A mini bölcsőde kialakítása okán az energiahatékonysági fejlesztések az óvodai ellátást és az épületben található nem támogatható tevékenységeknek (iskola múzeum, orvosi rendelő) helyt biztosító épületrészeket is érintik.

1. 7396 Magyarszék, Hársfa u. 3., hrsz. 251. (Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-Bölcsődéi) esetében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Önállóan támogatható tevékenységként új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, a meglévő épület bővítése és felújítása, mini bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása, illetve a bölcsődei ellátást érintő eszközbeszerzés (bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök) kialakítása tervezett. A székhely intézményben a fejlesztést követően az óvoda épülete egy bölcsődei csoportszobával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (külön bejárat, öltöző, mosdó-wc, raktár) bővül. A mini bölcsődei épületrészben hét fős mini bölcsődei csoport kerül kialakításra.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel a projektarányos akadálymentesítés, különböző energiahatékonysági intézkedések (pl.: küldő oldali homlokzati hőszigetelés, részleges nyílászáró csere), nyilvánosság biztosítása.
Választható tevékenységek között a melegítőkonyha berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése, megújuló energiaforrások kialakítása (napelem 5 kW) szerepel, valamint a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása.

Energetikai fejlesztés: az épületen részleges külső homlokzati hőszigetelése, továbbá részleges nyílászáró csere tervezett. Az épület a teljes határoló felületének több mint 75%-ában a támogatási igény benyújtását megelőzően már felújításra került úgy, hogy az akkor felújított épületrész megfelelt a TNM rendelet releváns pontjában megfogalmazott szabályozás szerinti épületszerkezeti értékeknek. Az épület fennmaradó részének felújítása (szigetelése, nyílászáró cseréje) a TNM rendelet 6.§ (5) bekezdésének a) és c) pontjaiban megfogalmazott szabályozásnak megfelelően tervezett.

2. 7331 Liget, Hamberger F. u. 13., hrsz. 182. (Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-Bölcsődéi Ligeti Tagóvoda) esetében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Önállóan támogatható tevékenységként új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, a meglévő épület átalakítása és felújítása, mini bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása, illetve a bölcsődei ellátást érintő eszközbeszerzés (bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök) kialakítása tervezett.  A tagóvodában a fejlesztést követően az óvoda-iskola múzeum épülete egy bölcsődei csoportszobával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (külön bejárat, öltöző, mosdó-wc) bővül. A mini bölcsődei épületrészben hét fős mini bölcsődei csoport kerül kialakításra.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel a projektarányos akadálymentesítés, különböző energiahatékonysági intézkedések (pl.: küldő oldali homlokzati hőszigetelés, részleges nyílászáró csere), nyilvánosság biztosítása.
Választható tevékenységek között a melegítőkonyha berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése, megújuló energiaforrások kialakítása (napelem 5 kW) szerepel, valamint a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása.

Energetikai fejlesztés: a teljes épület külső homlokzati hőszigetelése (beleértve a nem támogatható tevékenységnek - iskola múzeumnak - helyt adó épületrészeket is), továbbá részleges nyílászáró csere tervezett.

3. 7394 Magyarhertelend, Petőfi u. 26., hrsz. 196. (Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-Bölcsődéi Magyarhertelendi Tagóvoda) esetében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Önállóan támogatható tevékenységként új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, új szolgáltatás (mini bölcsőde) létesítése, a meglévő épület bővítése és felújítása, mini bölcsődei udvar, játszóudvar felújítása, illetve a bölcsődei ellátást érintő eszközbeszerzés (bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök) kialakítása tervezett. A tagóvodában a fejlesztést követően az óvoda-orvosi rendelő épülete egy bölcsődei csoportszobával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (külön bejárat, öltöző, mosdó-wc, raktár) bővül. A mini bölcsődei épületrészben hét fős mini bölcsődei csoport kerül kialakításra.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel a projektarányos akadálymentesítés, különböző energiahatékonysági intézkedések (pl.: küldő oldali homlokzati hőszigetelés, részleges nyílászáró csere), nyilvánosság biztosítása.
Választható tevékenységek között a melegítőkonyha berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése, megújuló energiaforrások kialakítása (napelem 5 kW) szerepel, valamint a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása.

Energetikai fejlesztés: a teljes épület külső homlokzati hőszigetelése (beleértve a nem támogatható tevékenységnek - orvosi rendelő - helyt adó épületrészeket is), továbbá részleges nyílászáró csere tervezett.

Szakmai tartalom megvalósításának része továbbá:
A projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonásra kerül.

Önkormányzat: 

Dokumentumok a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 "Magyarszéki Mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása" című pályázat nyílt közbeszerzési eljárásához

 

Az alábbiakben megtekinthetők, illetve letölthetők a
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 "Magyarszéki Mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása"
című pályázat nyílt közbeszerzési eljárásához tartozó felhívások és kiegészítő dokumentumok

1. Ajánlattételi felhívás

2. Általános tájékoztató és iratminták

3. Konzorciumi megállapodás és testületi határozatok

Magyarszék:

1. Árazatlan költségvetés

2. Kiviteli terv és építési engedély

Liget:

1. Árazatlan költségvetés

2. Kiviteli terv és építési engedély

Magyarhertelend:

1. Árazatlan költségvetés

2. Kiviteli terv és építési engedély

Önkormányzat: 

Telepengedély nyilvántartás - 2013.

 

A Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1-jei állapot szerinti telepengedély nyilvántartása letölthető itt.

Önkormányzat: 

Kereskedelmi nyilvántartás - 2018.

 

A Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. január 1-jei állapot szerinti kereskedelmi nyilvántartása letölthető itt.

Önkormányzat: 

Közbeszerzési tervek - 2018.

 

Letölthetők Magyarszék, Liget és Magyarhertelend községek önkormányzatainak 2018. évi közbeszerzési tervei.

Önkormányzat: 

Vadászterületek határa - 2017-2037.

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal AJÁNLÁSA a 02 5005 50 406 kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra.

Önkormányzat: 
Faliújság: 
Subscribe to RSS - Nyilvános adatok