Napenergia hasznosítása a Magyarszékért Egyesület által működtetett Közösségi Ifjúsági Szálláson és a Nyugdíjas Házban - 2018-2019.

 

Rövid összefoglalás a projektről

Pályázati felhívás: VP6-19.2.1.-61-6-17
Felhívás célja: Alternatív energiával kapcsolatos infrastrukturális beruházások, eszközbeszerzések, tanulmányutak, megvalósíthatósági tanulmányok, tervek készítése, valamint alternatív energiával működő közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos infrastrukturális beruházások, eszközbeszerzések, tervek, tanulmányok készítése.
Kedvezményezett: Magyarszékért Egyesület

A Magyarszékért Egyesület évek óta működteti egyrészt az ifjúsági szállását, másrészt az idősek részére a nyugdíjas házat. Mindkét helyszínen csoportos foglalkozásokra is sor kerül, ahol egyrészt világításra, másrészt különböző eszközök működtetésére, pl.: sütés, főzés, számítógép, tv használható fel a helyben megtermelt napenergia. A másik cél a fiatalok és az idősek körében a napenergia használatának és az energiatudatos felhasználásnak népszerűsítése nem csak helyben, hanem a mikrotérségben is. Mindezt "szolár demonstráció" keretében gyakorlatban is megismerhetik az érdeklődők, valamint megjelenítjük a község weblapján, és papír alapú energetikai hírlevélben.

A projekt összköltsége: 4.114.998 Ft
A támogatás összege: 3.497.746 Ft
Önerő: 617.252 Ft