Közösségfejlesztés és civil együttműködés erősítése a Magyarszéki Mikrotérségben - 2017-2022.

 

Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00002
Kedvezményezett: Magyarszék Községi Önkormányzat

A "Helyi identitás és kohézió erősítése a Magyarszéki Mikrotérségben" című támogatási kérelem 9 önkormányzat konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok:

 • Magyarszék Községi Önkormányzat (konzorciumvezető; a település lakosságszáma: 994 fő)
 • Abaliget Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 649 fő)
 • Bodolyabér Község Önkormányzat (a település lakosságszáma: 197 fő)
 • Husztót Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 52 fő)
 • Kovácsszénája Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 53 fő)
 • Liget Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 381 fő)
 • Magyarhertelend Község Önkormányzat (a település lakosságszáma: 615 fő)
 • Mecsekpölöske Községi Önkormányzat (a település lakosságszáma: 368 fő)
 • Oroszló Község Önkormányzata (a település lakosságszáma: 282 fő)

A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A fejlesztés célja összhangban van a települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjával, illeszkedik a megyei Integrált Területi Programban leírtakhoz.

A projekt az alábbi elemekből, tevékenységekből épül fel:

 • Önállóan támogatható tevékenységek Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása
 1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés
 2. Közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele
 3. Közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása
 4. Meghatározó dokumentumok áttekintése és megújítása
 5. Közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása
 6. Közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása
 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
 1. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok
 2. Közlekedésbiztonsági programok
 3. Eszközbeszerzés
 • Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
 1. Infokommunikációs akadálymentesítés
 2. Nyilvánosság biztosítása
 • Egyéb
 1. Projektmenedzsment

A projekt műszaki-szakmai tartalmának összeállítása a Felhívás 3.4. pontjában foglaltak alapján történt. A projekt megfelel a tartalmi értékelési szempontoknak. A projekt megfelel a területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknak. A közösségfejlesztési folyamat a "Cselekvő közösségek" kiemelt projekt módszertanát követve és a közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kerül megvalósításra. A projekt megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett Dél-Dunántúli régió 9 települése. A közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen körülhatárolható földrajzi területre, településekre vonatkozik, amelyek lélekszámának eléri 500 főt és nem haladja meg a 15 ezer főt. A projekt megvalósítási időszaka 40 hónap, melyből 36 hónap a programok lebonyolítására rendelkezésre álló megvalósítási időszak.

A projekt összköltsége 55.000.000 Ft.

Súly: 
0