Hulladékkezelés - 2020.

 

FELSZÓLÍTÁS

Ezúton felszólítom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken
KIZÁRÓLAG
tiszta műanyag, tiszta papír és tiszta üveg hulladék helyezhető el a gyűjtőkonténerekben. Mellettük nylonzsákban vagy ömlesztve
SEMMIFÉLE HULLADÉK NEM HELYEZHETŐ EL!

A szabályok megszegése esetén mérlegelés nélkül feljelentést tesz az önkormányzat a Környezetvédelmi Hatóság felé a környezetszennyezésről.

Ugyanezek vonatkoznak a mai napon elvégzett lomtalanítás után maradt, a meghirdetettek szerint
EL NEM SZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOKRA,
amelyek körét részletesen tartalmazta a kiküldött Dél-Kom Kft.-s tájékoztató.

VESZÉLYES, ÉS MÁS HULLADÉKOT A FALU TELJES TERÜLETÉN (BELEÉRTVE A KÜLTERÜLETEKET IS) ELHELYEZNI TILOS!

A lomtalanítás során el nem szállított, a háztartásban, saját ingatlanon belül nem tárolható hulladékokat mindenki a területileg illetékes oroszlói lakossági hulladékudvarba köteles elszállítani a Környezetvédelmi Törvény alapján.

A szabályok megszegése súlyos büntetéseket von maga után.

Magyarszék, 2020. június 24.

Kárpáti Jenő
polgármester

Faliújság: