Hulladékgazdálkodás - 2021. utolsó negyedév

 

Lakossági tájékoztató

 

A község hulladékgazdálkodási rendje 2021. év utolsó negyedévében az alábbiak szerint alakul:

 

1. A NORMÁL (vegyes, kommunális hulladékgyűjtő, régi ZÖLD vagy új FEKETE, sorszámozott Dél-Kom címkével ellátott kuka) HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTJAI:
MINDEN HÉTEN PÉNTEKI NAPON A KORA REGGELI ÓRÁKTÓL!
Kérjük, ebbe a kukába csak azt a vegyes hulladékot rakják ki, amit nem tudnak szelektálva gyűjteni vagy komposztálni! A környezetvédelmi szempontokon túl a klíma védelméért helyben tudjuk a legtöbbet tenni a megfelelő szelektálással - ne tegyünk válogatható hulladékot a vegyes közé!

Információ, igénybejelentés, panasz:
Dél-Kom Nonprofit Kft., tel.: 72/805-410, internet: new.delkom.hu

 

2. KOMPOSZTÁLÁS
Kérjük, törekedjenek az élelmiszerjellegű, kerti és konyhai hulladékok komposztálására! Térítés ellenében újragyártjuk a komposztáló ládákat. Komposztálni minden nap lehet.

 

3. A SZELEKTÍV (BARNA és KÉK kukák) HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ÜRÍTÉSI IDŐPONTJAI:
MINDEN PÁROS HÉT SZERDAI NAPJÁN: OKTÓBER 13., 27.; NOVEMBER 10., 24.; DECEMBER 8., 22.
A két edénybe tehet minden olyan háztartásban keletkező hulladékot - az üvegen kívül -, ami hasznosítható, úgymint az üdítős/ásványvizes PET palackokat, a polietilén flakonokat (pl.: tusfürdő, öblítő, sampon), tégelyeket, zacskókat, fóliákat, joghurtos/vajas/tejfölös dobozokat, műanyag kupakokat. Ide dobja az újságokat, kartonpapírt, csomagoló dobozokat, szórólapokat, hullámpapírt, telefonkönyvet, papírzacskót, többrétegű italos és tejes dobozokat, használt füzeteket, papír tojástartót. Ide kerülnek az üdítős, sörös alumínium dobozok, az alufólia, a fémkupakok, a konzervdobozok, vagy a kisebb fémtárgyak is.
Kérjük, kizárólag csak a felsorolt hulladékfajtákat tegyék a BARNA és a KÉK edényekbe!

A kommunális és a szelektív hulladékok elszállításának rendjét a Dél-Kom Nonprofit Kft. szervezi, a változtatás jogát fenntartja.

Településszerte elérhetők a szelektív hulladékgyűjtő szigetek is. Tilos a MŰANYAG, a PAPÍR és az ÜVEG hulladékokon kívül a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre más típusú hulladékot kihelyezni!

Használt ELEM gyűjtőpontok találhatók a Faluházban, a Széki Szalma Vendégházban (Közösségi Ifjúsági Szállás), az Óvodában és az Aknai Tüzépen. Országos használt elem gyűjtőhely kereső:

www.relem.hu/elemhasznaloknak/gyujtohelyek

Használt SÜTŐOLAJ gyűjtőpont található a Faluház Rózsa utcai bejáratánál. A gyűjtés 240 literes, rendszeresen tisztított és karbantartott, kulturált megjelenésű gyűjtőben történik. Lezárt PET-palackban vagy zárt befőttesüvegben kell a gyűjtőbe helyezni az olajat, önteni nem szabad, így "cseppmentes" a rendszer, nem áll fenn a kiömlés veszélye. Országos használt sütőolaj gyűjtőhely kereső:

www.biotrans.hu/cseppetsem/gyujtopontok

 

4. LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR
A zöld-, elektronikai-, építési-, veszélyes- és lomhulladékok többsége (mennyiség alapján díjmentesen, illetve meghatározott díjjal) leadható a területileg illetékes lakossági hulladékudvarokban, esetünkben Oroszlón, a település Mindszentgodisa felőli végén kialakított telephelyen. A leadáskor bemutatni szükséges: hulladékkezelési szerződés partnerszáma, hulladékkezelési díj befizetési bizonylata, lakcímkártya, személyi igazolvány. A hulladékok leadása csak személyesen történhet, meghatalmazott útján nem lehetséges.

Az átvevőhely nyitva tartása: csütörtök 10-16 óráig, valamint minden hó második szombatján 12-16 óráig. A beszállítható hulladékok fajtájáról és mennyiségéről, valamint a további feltételekről információ a 72/805-410 telefonszámon kérhető, vagy interneten, a new.delkom.hu/videki-hulladekudvarok címen.

 

5. ŐSZI LOMTALANÍTÁS, VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉS
Háztartási veszélyes hulladék gyűjtés 2021. OKTÓBER 22-én pénteken. A gyűjthető anyagokról és egyéb feltételekről külön tájékoztatjuk a lakosságot.

Lomtalanítás 2021. NOVEMBER 5-én pénteken. A kihelyezhető anyagokról és egyéb feltételekről külön tájékoztatjuk a lakosságot.

 

6. FŰTŐBERENDEZÉSEK HASZNÁLATA
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy fűtőberendezésben nem oda való anyagot, pl.: műanyag, vegyszerrel kezelt faanyag (festett, lakkozott stb.), ruhanemű, cipő, bőrhulladék, textilhulladék stb. égetni szigorúan tilos! A hatósági kéményvizsgálat (Katasztrófavédelmi Igazgatóság) során kimutatható veszélyes anyag esetén a bírság mellett a teljes kéményrendszert is újraépíttethetik! Ellenőrzések várhatók!

 

7. NYÍLT TÉRI ÉGETÉS, TŰZGYÚJTÁS
2021. ÉVTŐL LEVEGŐMINŐSÉGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI MEGFONTOLÁSOKBÓL TÖRVÉNY TILTJA AZ AVAR, KERTI ÉS MINDEN EGYÉB HULLADÉK NYÍLT TÉRI ÉGETÉSÉT, ORSZÁGOS TILALOM LÉPETT ÉLETBE!

Az 549/2020. (XII. 2.) a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló Kormányrendelet azonban kimondja, hogy a "veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása". Ezzel összhangban a Magyarszék Községi Önkormányzat képviselő-testületének rendelete szerint AVART ÉS KERTI HULLADÉKOT égetni 2021. év utolsó negyedévében a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig (tervezett időpontok, változhatnak!) az alábbi napokon, valamint a felsorolt feltételek MINDEGYIKÉNEK teljesülése esetén lehet*:
- 2021. OKTÓBER 1., 15.; NOVEMBER 5., 19., DECEMBER 3., 17.*;
- 8-17 óra között;
- szélmentes időben lehet avart és kerti hulladékot nyílt téren, a község belterületi ingatlanjain belül égetni;
- az égetés legfeljebb 30 percig tarthat;
- a tartós füstölés nem megengedett.

Egyéb időpontokban, valamint HÁZTARTÁSI ÉS EGYÉB HULLADÉKOT NYÍLT TÉREN ÉGETNI EGÉSZ ÉVBEN TILOS, melynek betartását a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi, és szabálytalanság esetén 20 ezertől 3 millió Ft-ig terjedő pénzbírságot szab ki! Egészségügyi-, szociális-, nevelési és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények és egyházi intézmények 100 méteres körzetében, azok működésének időtartama alatt különös figyelemmel, a lehető legkisebb mértékű füstöléssel égethető az avar és kerti hulladék a kijelölt időpontokban!

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felügyeli az ország üvegházhatású gázkibocsátását, így állampolgári kötelességünk az égetés helyett más módot választani a kerti hulladékok kezelésére. A helyben való komposztálást javasoljuk, hiszen így az avar és az egyéb kerti zöldhulladékok teljes mértékben átalakíthatóak humusszá, ami visszaforgatható a talajba.

Külterületen minden esetben a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kell nyílt téri égetéshez engedélyt kérni. Tel.: 72/587-190.

A kerti grillsütő használatára, szalonnasütésre, bográcsozásra vonatkozó szabályozás:
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott. Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg. Ezek röviden a következők:
- nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;
- gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
- a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt.
Ezen túlmenően, a közösségi együttélés alapvető szabályainak szellemében a kerti grillezéssel, bográcsozással járó kellemetlen hatásokra (füst, szag, zaj) illik figyelmeztetni a tágabb lakóközösséget, hogy ne ebben az időpontban szellőztessenek, vagy teregessenek.

*Országos és helyi tűzgyújtási tilalmi időszakban a kijelölt időpontokban is tilos a nyílt téri égetés! Kérjük, kísérje figyelemmel a híradásokat, vagy keresse a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot:

www.erdotuz.hu

 

 

Magyarszék, 2021. október 13.

 

www.facebook.com/Magyarszek

 

Faliújság: