Egészségház építése Magyarszéken - 2017-2019.

 

Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005
Kedvezményezett: Magyarszék Községi Önkormányzat

2019. július 1.
A TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 számú "Az egészségügy alapellátás komplex fejlesztése Magyarszék településen" projekt esetében 2019. július 1-jére befejeződik a kivitelezés, megtörténik a létesítmény műszaki átadása. A műszaki ellenőr és a projektmenedzsment szervezet munkája folyamatos. A kivitelezés készültségi foka a mérföldkő végén 100%. Az új infrastruktúra műszaki átadását követően az eszközök beszerzése megtörténik, melyek átadásra kerülnek az intézmény részére. Nyilvánosság biztosítása feladat zárul. Időszaki beszámoló és szükség esetén kifizetési kérelem kerül benyújtásra.

2019. március 1.
A TOP-4.1.1-16-BA1-2017-00005 számú "Az egészségügy alapellátás komplex fejlesztése Magyarszék településen" projekt esetében 2019. március 1-jére az egészségház kivitelezési munkáinak készültségi foka meghaladta az 50%-ot, esetünkben 70%-os szintet ért el.

A projekt építési költségének tervezett nagyságrendje miatt Közbeszerzés alá tartozik. A közbeszerzési eljárás, illetve a műszaki ellenőri tevékenység beszerzése sikeresen lezárult.

Magyarszék Községi Önkormányzat (PÁLYÁZÓ) a projektet a Baranyai Megyei Önkormányzati Hivatallal (KONZORCIUMI TAG) együttműködésben tervezik megvalósítani. A konzorciumvezető Magyarszék Községi Önkormányzat.

A pályázat SPECIFIKUS CÉLJA, hogy egy közös épületbe integrálva a már működő háziorvosi és fogorvosi ellátás, valamint a védőnői szolgálatot ellátó egység jöjjön létre, mely minden szakmai és jogszabályi előírásnak megfelel. Az új épület Magyarszék 225/4 hrsz. alatt kerülne kialakításra, mely ingatlan Magyarszék Községi Önkormányzat tulajdona.
A fejlesztés ÁTFOGÓ CÉLJA a Semmelweis Tervben és az "Egészséges Magyarország 2014-2020" című Egészségügyi Ágazati Stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva: az egészségügyi alapellátások színvonalának emelése. Magyarszék központi jellegéből adódóan az sokféle egészségügyi alapellátást tud biztosítani a település, illetve a vonzáskörzetéhez tartozó lakosságnak. A társadalom jó egészségügyi állapotának eléréséhez és megtartásához biztosítani kell az egészség előfeltételeit, a magas minőségű szolgáltatásokat, melyek megfelelnek a kor technikai színvonalának. A projektjavaslat az épület és eszközállomány hiányosságainak kezelésével (új építésű, a mai modern kor elvárásainak megfelelő épület, rendelők és kiszolgáló helyiségek, eszközbeszerzés révén) hozzájárul a hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez A projektjavaslat a prevenciós eszközök beszerzése révén is hozzájárul a preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatásához, az egészségtudatos magatartás elősegítéséhez. PROJEKT CÉLCSOPORTJÁT az ellátási körzethez tartozó települések lakossága és az ellátást biztosító szolgáltatók jelentik.

A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt:

Eszközbeszerzés nettó 14.999.034 Ft + Áfa, azaz bruttó 19.048.773 Ft értékben (orvosi eszközök, bútorzat, akadálymentesítés mobil eszközei, informatikai eszközök)
Egy 217,75 m2 hasznos alapterületű 1 db újonnan épített egészségház, melyben 1 védőnői tanácsadó, 2 rendelő (vegyes körzetű háziorvos és vegyes körzetű fogorvos) és 1 db preventív multifunkciós helyiség kerül kialakításra a szükséges kiszolgáló helyiségekkel.

A projekt építési költségének tervezett nagyságrendje miatt közbeszerzés alá tartozik.
A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult.

A projekt összköltsége tartalékkal együtt 117.714.463 Ft.