Rendeletek - 1992-2020.

 

 • Magyarszék Község Polgármesterének 6/2020. (IV. 24.) rendelete a közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályairól
 • Magyarszék Község Polgármesterének 4/2020. (IV. 17.) rendelete a közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályairól
 • Magyarszék Község Polgármesterének 3/2020. (IV. 9.) rendelete a közösségi együttélés járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó kivételes szabályairól
 • Magyarszék Község Önkormányzat képviselőtestületének 14/2018. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
 • Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VII. 11.) önkormányzati rendelete a településfeljesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól
 • Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati étkeztetés térítési díjairól szóló 10/2015. (VI. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 • Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete a mezőőri szolgálat működéséről szóló 5/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
 • Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2015. (X. 30.) számú önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
 • Magyarszék Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestületének  6/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílt téri kezeléséről, a levegő tisztaságvédelmi követelmények szabályozásáról szóló 6/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról
 • Magyarszék Község Önkormányzatának 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
 • Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról
 • Magyarszék Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Magyarszék Községi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
 • Magyarszék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2013. (VII. 22.) önkormányzati rendelete a község helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (VII. 4.) számú rendelet módosításáról
 • Magyarszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák és a települési támogatás szabályozásáról egységes szerkezetben a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletbe foglalt módosításokkal
 • Magyarszék Község Önkormányzat 12/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelete a közterületek használatról szóló 10/2011. (XII. 13.) rendelet módosításáról
 • Magyarszék Község Önkormányzat 11/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a település szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 11/2011 (XII. 13.) rendelete módosításáról
 • A köztemetőkről és a temetkezésről - 10/2012. (VI. 12.) - a 8/2007. (VII. 3.) sz. rendelet módosítása
 • A parlagfű irtásáról - 9/2012. (VI. 12.) - a 8/2008. (VI. 24.) sz. rendelet módosítása
 • Az ebek tartásáról - 8/2012. (VI. 12.) - a 6/2008. (VI. 24.) sz. rendelet módosítása
 • Az avar és kerti hulladék nyílt téri kezeléséről, a levegő tisztaságvédelmi követelmények szabályozásáról - 6/2012. (VI. 12.) - a 9/2008. (VI. 24.) sz. rendelet módosítása
 • A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról - 5/2012. (VI. 12.) - a 10/2008. (VI. 24.) sz. rendelet módosítása
 • Az idegenforgalmi adóról - 13/2011. (XII. 13.)
 • A kommunális adóról - 12/2011. (XII. 13.) - a 14/2008. (XII. 16.) sz. rendelet módosítása
 • A telekadóról - 9/2011. (XII. 13.) - a 11/2010. (XII. 14.) sz. rendelet módosítása
 • Környezetvédelmi Alap létrehozásáról - 4/2011. (IV. 12.)
 • A piactartás rendjéről - 4/2010. (VII. 28.)
 • Az iparűzési adóról - 15/2009. (XII. 21.) - a 11/2007. (XII. 19.) sz. rendelet módosítása
 • A sportról - 5/2009. (III. 24.)
 • A talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról - 13/2008. (XII. 16.)
 • Magyarszék Község Díszpolgára Kitüntető Cím; Magyarszék Községért Kitüntető Cím; Magyarszék Község Szolgálatáért Kitüntetések adományozásáról - 7/2008. (VI. 24.)
 • Az építményadóról - 13/2007. (XII. 18.)
 • Magyarszék Község Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2006. (VII. 4.) sz. önkormányzati rendelete a község helyi építési szabályzatáról egységes szerkezetben a 7/2013. (VII. 22.), 5/2017. (III. 31.), 11/2017. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletekkel
 • A gyermekvédelem helyi szabályozásáról - 6/2005. (XI. 3.) - az 5/2005. (IX. 29.) sz. rendelet módosítása
 • Az önkormányzat közművelődési feladatairól - 5/2002. (VI. 13.)
 • A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről - 5/1992. (VIII. 24.)
Súly: 
0