Pályázataink 2018-2022. évben VI.

 

Belterületi utak és járdák építése Magyarszéken

A magyarszéki és a németszéki településrészeken is további fejlsztéseket tervezünk. A 66-os főút mellett a Kossuth utcában pályázati forrásból (EBR42 450513) sikerült mindkét oldalon 1-1 járdaszakaszt térköves burkolattal felújítani, helyi vállalkozó bevonásával, összesen 482 fm hosszban. Saját erőből felújításra került a 2008-ban épült József Attila utcai járdaszakasz, amely egy meredek, mély árok mellett, a barátúri út terheléséből adódóan mozgó altalajon található. A felújítás 230 fm hosszon történt, vasalásos megerősítéssel és szintemeléssel, valamint a mellette futó korlát is javításra és felújításra került (több autós baleset miatt sérült a műtárgy), így újra biztonságossá téve a gyalogos közlekedést. 2022. évben pályáztunk újabb kis bekötőutak (Petőfi utcai kis köz, Kossuth utcából nyíló 3 kis közútrész) és a Rózsa utca felső végétől a Kardos-kereszt felé vezető út aszfaltozására (EBR42 551399), összesen 340 fm hosszban, 2,5 méter szélességben. A tervszerű és szisztematikus járda-, árok- és útfejlesztés eredményeképpen jelenleg már 4.097 fm térköves járda készült el a két településrészen, valamint fedett és burkolt árkok 2.029 fm-en, és belterületi önkormányzati utak aszfaltozására került sor 1.959 fm-en. Ebben az évben önerőből felújításra kerül a központi buszforduló sérült aszfaltburkolata 400 m2 területen. Ezekkel a fejlesztésekkel elértük, hogy településünk belterületi útjai 99%-ban aszfaltozottak. Köszönet a helyi vállalkozóknak, a Magyarszék Község Nonprofit Kft.-nek, és a ciklus eredményes pályázataiért Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek!

Faliújság: 
Súly: 
0