Óvoda bemutatkozás

 

"Néhány évvel ezelőtt rám hagyta valaki az élet három szabályát. Most továbbadom, mert nagyon hasznosnak találtam:
Az első: indulj,
a második: menj tovább,
a harmadik: segíts valaki másnak is elindulni!"
Th. Adams

 

Magyarszéki Óvoda

A Magyarszéki Óvoda egy falusi nevelési intézmény, melyet szép, változatos természeti környezet vesz körül. Elérhető közelségben található több ismert kirándulóhely.

Két gyermekcsoporttal működünk. Vonzó, tiszta, jól felszerelt, esztétikus környezetben fogadjuk a helyi és a körzetünkből járó óvodásokat. Óvodánk sóbarlanggal és tornaszobával is rendelkezik.

Óvodánkban a gyermeket körülöleli egy családias légkör, ahol a játékán keresztül jut el a környező világ megismeréséhez, miközben énekel, verset mond, mesét hallgat, számol, tornázik, rajzol, fest, barkácsol, agyagozik, kirándul, süt, főz, ismerkedik a számítástechnikával, tehát indirekt módon tanul.

Óvodánkban több színes programot szervezünk, amelyek plusz élményként, új ismereti forrásként szolgálnak a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődése érdekében.

Törekvéseink vezérfonala a környezeti kultúra és az egészséges életmódra nevelés. Ez elsősorban életmód, gondolkodás, és viselkedésmód, szokás és értékrendszer formálását jelenti a számunkra.

Egész nevelőmunkánkat áthatja a holisztikus látásmód, ezt közvetítjük óvodásaink és a környezetünk felé.

Ez a nevelés, az egész életvitel révén valósul meg, éppen ezért jelentős szerepet kapnak az eredményes megvalósításban a szülők, a családok, akik velünk együttműködnek.

Munkánkat a kompetencia alapú oktatás kiegészíti és egyben a nevelés oktatás gyakorlatát teszi teljesebbé.

Óvodapedagógusaink felsőfokú szakirányú végzettséggel, több éves gyakorlattal rendelkeznek. Munkájukat felkészülten, igényesen, az óvoda alkalmazottaival összehangoltan végzik. Ismerik a gyermeki személyiség rejtett értékeit; szeretetteljes, bensőséges kapcsolatot alakítanak ki gyermekekkel, szülőkkel egyaránt.

Nevelőmunkánk során alapvetőnek tartjuk:

 • a gyermekek feltétel nélküli szeretetét, elfogadását és tiszteletét, megbecsülését és a bizalmat
 • az egyéni sajátosságokhoz igazodó differenciált fejlesztést, amely segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek, tehetségük kibontakoztatását.

Alapelvünk a gyermekközpontúság, mindig többet, jobbat nyújtania gyermekek számára.

Célunk, hogy az óvodánkba járó gyerekek szeretetben, érzelmi biztonságban, sok szép élménnyel gazdagodva, élvezzék a nálunk töltött éveket, s magabiztosan lépjenek az iskolába.

 

Az óvodánk története

 • 1954. az óvoda megalapítása vegyes csoporttal
 • 1959. a második csoport beindítása a növekvő létszám miatt
 • 1969. megépült a jelenlegi óvodaépület, amely konyhával működő intézmény
 • 1971. körzeti óvodaként működő óvoda
 • 1987-től átkerül az iskolába a főzés
 • 2004-2007. óvodánk központi óvoda a Mánfai tagóvodával
 • 2007-2009. a Mánfai óvoda megszűnt, jogutód nélkül és a Ligeti és Magyarhertelendi óvoda lett a tagóvodánk
 • 2009. óvodánkban Preventív Egészségmegőrző Központ, Ovisóbarlang és tornaszoba létesült
 • 2009-től a Kökönyösi Oktatási Központ szakközépiskola óvodai Intézményegységéhez tartozunk tagóvodaként
 • 2013-tól a Komló és térségei Óvodáihoz tartozunk
 • 2013.07.01-től Magyarszéki Mikrotérség Óvodái néven a két vidéki óvodával együtt különváltunk Komlótól
 • 2015.09.01-től nevünk Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda - Bölcsődéje (Ligeti Tagóvodánk Egységes Óvoda - Bölcsődévé alakult)
 • 2016.09.01-től nevünk Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda - Bölcsődéi (Magyarszéki Óvodánk Egységes Óvoda - Bölcsődévé alakult)
 • 2017.09.01-től Magyarhertelendi Óvodánk Egységes Óvoda - Bölcsődévé alakult
Intézmények: