Eszközök beszerzése a Magyarszéki közterületek karbantartásához - 2019.

 

Rövid összefoglalás a projektről

Pályázati felhívás: MFP-KKE/2019
Felhívás célja: A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének növelését, a fiatalok helyben maradását. Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán, hogy a vidéki településen élő emberek igényesek legyenek az őket körülvevő környezetre, büszkék legyenek a falusi életformára. Minden települést meghatároz a róla kialakított első benyomás, az a kép, amelyet elsőként a közterületek jellege ad az odalátogatók számára, mindezek mellett a települések környezete nagyban befolyásolja az ott élő családok életminőségét. A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a belterületi közterületek rendezettségének támogatása, feltételeinek javítása, megfelelő eszközállomány biztosítása. A program esélyt ad az önkormányzatok számára az alapvető közfeladatok ellátása céljából a belterületi közterület fenntartását biztosító eszközök beszerzésére.
Kedvezményezett: Magyarszék Községi Önkormányzat

Magyarszék község tulajdonában levő közterületeken, parkokban kerülnek használatra a pályázatból vásárolt eszközök. A meglévő géppark megújításával a tavaszi időszaktól kezdve a téli akadálymentesítésig minden feladat elvégezhető. Többek közt a közterületek járdaszakaszai hó- és jégmentesítése, belterületi utak, közterületek kezelése, karbantartása, rendszeres felújítása, a járdák melletti csapadék-vízelvezető árkok és csatornanyílások tisztítása, gyepfelület, virágágyás, illetve fás, bokros területek gondozása. Ezen kívül az újonnan beszerzésre kerülő berendezések segítségével az önkormányzati fenntartású parkok, járdaszakaszok, zártkertek környezetének is gondos külsőt fog biztosítani.

A projekt összköltsége: 14.831.025 Ft