Egészségügyi ellátás fejlesztése Magyarszéken eszközbeszerzés révén - 2020.

 

Rövid összefoglalás a projektről

Pályázati felhívás: MFP-AEE/2020
Felhívás célja: A Kormány célul tűzte ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítását, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését. A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei. A kiírás keretében különösen támogathatóak azok az önkormányzatok, társulások, akik az egészségügyi alapellátást (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás) egy épületben valósítják meg. Továbbá azon pályázatok, melyek keretében praxisközösségek kialakítására kerül sor, legalább 3 háziorvos együttműködésében, esetlegesen további egyéb egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltató(k) bevonásával. A pályázat további célja, hogy a települések alapellátási feladatait végző háziorvosok számára lehetőséget teremtsen arra, hogy amennyiben a háziorvos más szakvizsgával is rendelkezik, úgy egyéb szakvizsgája szerinti szakmai ellátást is nyújthasson kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén. A pályázat ezen szakmák végzését kívánja támogatni az alapellátás szintjén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben az érintett szakma vonatkozásában rögzített eszközök beszerzése útján.
Kedvezményezett: Magyarszék Községi Önkormányzat

A projekt keretében a 7396 Magyarszék, Hársfa u. 2/A alatti Egészségházban eszközbeszerzés révén az egészségügyi ellátást fejlesztettük. A Pályázati Felhívás alapján a projekt az alábbi fejlesztési elemeket tartalmazta: eszközbeszerzés egészségügyi alapellátáshoz és egyéb szakirányú egészségügyi ellátáshoz is. Beszerzett eszközök: Carestream-Kodak CS2100 nagyon nagy frekvenciás röntgengép és Carestream-Kodak RVG5200 intraorális digitalizáló szenzor.

A projekt összköltsége: 2.846.879 Ft