Magyarszéki mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása - Magyarhertelend

 

Magyarszék

MAGYARHERTELEND

Liget

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Magyarszék Községi Önkormányzat

2019. november 30.
A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarszéki Mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása megnevezésű projekt esetében a bölcsődei épületek kialakításának készültségi foka 2019.11.30. dátummal elérte a 100%-ot. A helyszínek a következők: 7396 Magyarszék Hársfa u. 3., 7331 Liget Hamberger u. 13., illetve 7394 Magyarhertelend Petőfi u. 26.

2019. július 31.
A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarszéki Mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása megnevezésű projekt esetében a bölcsődei épületek kialakításának készültségi foka 2019.07.31. dátummal elérte az 50%-ot. A helyszínek a következők: 7396 Magyarszék Hársfa u. 3., 7331 Liget Hamberger u. 13., illetve 7394 Magyarhertelend Petőfi u. 26.

2019. március 25.
A TOP-1.4.1-16-BA1-217-00011 számú a "Magyarszéki mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása" megnevezésű projektnél a mini bölcsődék épületeinek fejlesztésére kiirt közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult.

A fejlesztés fő célja mini bölcsődék kialakítása Magyarszék, Magyarhertelend és Liget településeken.

Magyarszék, Magyarhertelend esetében az óvodának helyt adó épület bővítésével, Liget esetében az óvodának és az iskolamúzeumnak helyt adó épületrészben a jelenlegi raktárhelyiség átalakításával hozhatók létre mini bölcsődék. A pályázatnak része az óvodai ellátások fejlesztése is, mivel a meglévő óvodai épületek kerülnek bővítésre/átalakításra, valamint felújításra. A mini bölcsőde kialakítása okán az energiahatékonysági fejlesztések az óvodai ellátást és az épületben található nem támogatható tevékenységeknek (iskola múzeum, orvosi rendelő) helyt biztosító épületrészeket is érintik.

1. 7396 Magyarszék Hársfa u 3 hrsz. 251. (Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-Bölcsődéi) esetében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Önállóan támogatható tevékenységként új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, a meglévő épület bővítése és felújítása, mini bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása, illetve a bölcsődei ellátást érintő eszközbeszerzés (bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök) kialakítása tervezett. A székhely intézményben a fejlesztést követően az óvoda épülete egy bölcsődei csoportszobával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (külön bejárat, öltöző, mosdó-wc, raktár) bővül. A mini bölcsődei épületrészben hét fős mini bölcsődei csoport kerül kialakításra.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel a projektarányos akadálymentesítés, különböző energiahatékonysági intézkedések (pl.: küldő oldali homlokzati hőszigetelés, részleges nyílászáró csere), nyilvánosság biztosítása.
Választható tevékenységek között a melegítőkonyha berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése, megújuló energiaforrások kialakítása (napelem 5 kW) szerepel, valamint a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása.

Energetikai fejlesztés: az épületen részleges külső homlokzati hőszigetelése, továbbá részleges nyílászáró csere tervezett. Az épület a teljes határoló felületének több mint 75%-ában a támogatási igény benyújtását megelőzően már felújításra került úgy, hogy az akkor felújított épületrész megfelelt a TNM rendelet releváns pontjában megfogalmazott szabályozás szerinti épületszerkezeti értékeknek. Az épület fennmaradó részének felújítása (szigetelése, nyílászáró cseréje) a TNM rendelet 6.§ (5) bekezdésének a) és c) pontjaiban megfogalmazott szabályozásnak megfelelően tervezett.

2. 7331 Liget, Hamberger F. u. 13., hrsz.: 182. (Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-Bölcsődéi Ligeti Tagóvoda) esetében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Önállóan támogatható tevékenységként új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, a meglévő épület átalakítása és felújítása, mini bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása, illetve a bölcsődei ellátást érintő eszközbeszerzés (bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök) kialakítása tervezett.  A tagóvodában a fejlesztést követően az óvoda-iskola múzeum épülete egy bölcsődei csoportszobával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (külön bejárat, öltöző, mosdó-wc) bővül. A mini bölcsődei épületrészben hét fős mini bölcsődei csoport kerül kialakításra.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel a projektarányos akadálymentesítés, különböző energiahatékonysági intézkedések (pl.: küldő oldali homlokzati hőszigetelés, részleges nyílászáró csere), nyilvánosság biztosítása.
Választható tevékenységek között a melegítőkonyha berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése, megújuló energiaforrások kialakítása (napelem 5 kW) szerepel, valamint a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása.

Energetikai fejlesztés: a teljes épület külső homlokzati hőszigetelése (beleértve a nem támogatható tevékenységnek - iskola múzeumnak - helyt adó épületrészeket is), továbbá részleges nyílászáró csere tervezett.

3. 7394 Magyarhertelend Petőfi utca 26.hrsz 196. (Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-Bölcsődéi Magyarhertelendi Tagóvoda) esetében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Önállóan támogatható tevékenységként új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, új szolgáltatás (mini bölcsőde) létesítése, a meglévő épület bővítése és felújítása, mini bölcsődei udvar, játszóudvar felújítása, illetve a bölcsődei ellátást érintő eszközbeszerzés (bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök) kialakítása tervezett. A tagóvodában a fejlesztést követően az óvoda-orvosi rendelő épülete egy bölcsődei csoportszobával és a szükséges kiszolgáló helyiségekkel (külön bejárat, öltöző, mosdó-wc, raktár) bővül. A mini bölcsődei épületrészben hét fős mini bölcsődei csoport kerül kialakításra.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel a projektarányos akadálymentesítés, különböző energiahatékonysági intézkedések (pl.: küldő oldali homlokzati hőszigetelés, részleges nyílászáró csere), nyilvánosság biztosítása.
Választható tevékenységek között a melegítőkonyha berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése, megújuló energiaforrások kialakítása (napelem 5 kW) szerepel, valamint a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása.

Energetikai fejlesztés: a teljes épület külső homlokzati hőszigetelése (beleértve a nem támogatható tevékenységnek - orvosi rendelő - helyt adó épületrészeket is), továbbá részleges nyílászáró csere tervezett.

Szakmai tartalom megvalósításának része továbbá:
A projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonásra kerül.