Dokumentumok a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 "Magyarszéki Mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása" című pályázat nyílt közbeszerzési eljárásához

 

Az alábbiakben megtekinthetők, illetve letölthetők a
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 "Magyarszéki Mikrotérségben mini bölcsődék kialakítása"
című pályázat nyílt közbeszerzési eljárásához tartozó felhívások és kiegészítő dokumentumok

1. Ajánlattételi felhívás

2. Általános tájékoztató és iratminták

3. Konzorciumi megállapodás és testületi határozatok

Magyarszék:

1. Árazatlan költségvetés

2. Kiviteli terv és építési engedély

Liget:

1. Árazatlan költségvetés

2. Kiviteli terv és építési engedély

Magyarhertelend:

1. Árazatlan költségvetés

2. Kiviteli terv és építési engedély

Önkormányzat: