Bölcsődei fejlesztés a Magyarszéki Mikrotérségben - 2017-2020.

 

Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011
Kedvezményezett: Magyarszék Községi Önkormányzat

A projekt
Magyarszék Községi Önkormányzat (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.),
Liget Községi Önkormányzat (7331 Liget, József A. u. 9.),
Magyarhertelend Község Önkormányzat (7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.) és a
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg.

A fejlesztésre kerülő intézmények fenntartója a Magyarszéki Mikrotérség Óvodái és Egységes Óvoda-Bölcsődéi.
A Magyarszéki Óvoda (központi intézmény) egységes óvoda-bölcsődeként működik, az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Magyarszék Községi Önkormányzat.
A Ligeti Tagóvoda egységes óvoda-bölcsődeként működik, az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Liget Községi Önkormányzat.
A Magyarhertelendi Tagóvoda óvodaként működik (bölcsődei ellátás nem biztosított a településen), az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Magyarhertelend Község Önkormányzat.

A projekt átfogó célja Magyarszék, Liget, Magyarhertelend településeken korszerű, energiahatékony, akadálymentesített mini bölcsődék kialakítása, valamint eszközökkel való felszerelése. Specifikus cél az intézményegységek épületének infrastrukturális - energiahatékonysági - fejlesztése, mini bölcsőde elkülönített játszóudvarának kialakítása és eszközbeszerzés, mely révén a mini bölcsődei ellátás fejlesztése valósul meg. További cél új mini bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés/felújítás/átalakítás, mini bölcsődei udvar, játszóudvar kialakítása. A beszerezni kívánt játszótéri eszközök a megjelölt célcsoport igényeit fogják kialakítani. A mini bölcsődére vonatkozó előírások figyelembevételre kerültek, kialakításuk tervezésekor a tervező az OTÉK előírásait figyelembe vette.

A projekt összköltsége 133.741.020 Ft.